Wanneer het certificaat op de service verloopt, werkt u het certificaat bij in de Workspace ONE Access-console.

Voorwaarden

Verkrijg bijgewerkte server- en tussencertificaten van de CA voordat de huidige geldige certificaten verlopen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer Dashboard > Dashboard voor diagnosesysteem.
 3. Klik op VA-configuratie van het serviceknooppunt dat u wilt configureren en meld u aan met het beheerderswachtwoord.
 4. Selecteer SSL-certificaten installeren > Servercertificaat.
 5. Selecteer Aangepast certificaat in het tekstvak SSL-certificaat.
 6. Als u het bestand wilt importeren, klikt u op Bestand kiezen en gaat u naar het certificaatbestand dat u wilt importeren.
  Voor PEM-bestanden moet u ervoor zorgen dat het bestand de volledige certificaatketen in de juiste volgorde bevat. Voeg alle inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE---- in.
 7. Als een PEM-bestand wordt geïmporteerd, importeert u de persoonlijke sleutel, Persoonlijke sleutel. Voeg alle inhoud tussen ----BEGIN RSA PRIVATE KEY en ---END RSA PRIVATE KEY in.
  Als een PFX-bestand wordt geïmporteerd, voert u het pfx-wachtwoord in.
 8. Klik op Opslaan.
  De service wordt opnieuw gestart en het certificaat wordt bijgewerkt.