Een Just-in-Time-directory is de directory van een externe identiteitsprovider die Just-in-Time-gebruikersprovisioning heeft ingeschakeld. Wanneer u de directory verwijdert, worden alle gebruikers in de directory verwijderd en wordt de Just-in-Time-configuratie uitgeschakeld. Omdat een Just-in-Time-identiteitsprovider slechts één directory heeft, kan de identiteitsprovider niet meer worden gebruikt wanneer u de directory verwijdert.

U moet een nieuwe directory maken wanneer u Just-in-Time-configuratie voor de identiteitsprovider opnieuw wilt inschakelen.

Procedure

  1. Klik in de Workspace ONE Access-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
  2. Zoek op de pagina directory’s de directory op die u wilt verwijderen.
    U kunt de Just-in-Time-directory’s herkennen door naar het maptype in de kolom Type te kijken.
  3. Klik op de naam van de directory.
  4. Klik op Directory verwijderen.

    directory verwijderen