Installeer de root- of tussencertificaten die moeten worden vertrouwd door de Workspace ONE Access-server. De Workspace ONE Access-server kan veilige verbindingen tot stand brengen met servers waarvan de certificaatketen een van deze certificaten bevat.

Als de Workspace ONE Access-server achter een load balancer is geconfigureerd en SSL wordt beëindigd op de load balancer, moet u het rootcertificaat van de load balancer installeren.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
  2. Selecteer Dashboard > Dashboard voor diagnosesysteem.
  3. Klik op VA-configuratie van het serviceknooppunt dat u wilt configureren en meld u aan met het beheerderswachtwoord.
  4. Klik op SSL-certificaten installeren en selecteer het tabblad Vertrouwde CA's .
  5. Plak het root- of tussencertificaat in het tekstvak.
    Voeg alle inhoud vanaf de regel -----BEGIN CERTIFICATE----- tot en met -----END CERTIFICATE---- in.
  6. Klik op Toevoegen.