Als u NetScaler Gateway in Workspace ONE Access wilt configureren, geeft u een Secure Ticket Authority-server (STA) op voor elke XenApp-farm in uw Citrix-implementatie. De STA-server wordt gebruikt om STA-tickets te genereren en te valideren tijdens het starten van de applicatie of desktop.

Wanneer een gebruiker een Citrix-applicatie of -desktop start, verkrijgt Workspace ONE Access een ticket van de STA-server. Het ticket wordt samen met andere informatie aan NetScaler Gateway gepresenteerd en NetScaler Gateway valideert het ticket met de STA-server voordat een beveiligde verbinding met de XenApp-farm tot stand wordt gebracht.

Opmerking: De informatie in dit onderwerp is ook van toepassing op Citrix Secure Gateway.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op de verzameling waarvoor u een STA-server wilt opgeven en klik vervolgens op Bewerken.
 3. Klik in de wizard Citrix XenApp-verzameling bewerken op Serverfarm in het linkerdeelvenster.
 4. Klik op de serverfarm die u wilt bewerken.
 5. Scrol omlaag naar de sectie STA-server en klik op STA-server toevoegen.
 6. Voer de URL van de STA-server in de volgende indeling in:
  transporttype://server:poort

  Bijvoorbeeld: http://staserver.example.com:80

  In de URL zijn alleen alfanumerieke tekens, punten (.), en koppeltekens (-) toegestaan.

 7. Voeg indien nodig extra STA-servers toe door op STA-server toevoegen te klikken.
  Uw implementatie kan bijvoorbeeld een tweede STA-server bevatten voor failoverdoeleinden.
 8. Als u meerdere STA-servers heeft toegevoegd, kunt u deze in de failovervolgorde rangschikken door op de greep aan de linkerkant van elke rij te klikken en de rij naar de gewenste positie te slepen.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Herhaal deze stappen om een STA-server voor elke farm op te geven wanneer er meerdere XenApp-farms in uw implementatie zijn.

Volgende stappen

Configureer beleid voor specifieke netwerk-IP-bereiken dat bepaalt dat het startverkeer via NetScaler Gateway naar de XenApp-server moet worden geleid.