Wanneer u ThinApp-applicaties vastlegt en opslaat om deze te verspreiden via Workspace ONE Access, moet aan bepaalde vereisten worden voldaan.

Vereisten voor de ThinApp-pakketten

Om ThinApp-pakketten te maken of om er opnieuw een pakket van te maken die Workspace ONE Access kan beheren, moet u een versie van ThinApp gebruiken die Workspace ONE Access ondersteunt. Workspace ONE Access ondersteunt ThinApp 4.7.2 en later. Zie voor bijgewerkte informatie over de ondersteunde versies de VMware-productinteroperabiliteitsmatrices via http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

U moet over ThinApp-pakketten beschikken die Workspace ONE Access kan beheren. In het vastleggen-en-bouwen-proces voor ThinApp kunt u pakketten maken die Workspace ONE Access kan beheren, of pakketten maken die deze niet kan beheren. Wanneer u bijvoorbeeld de wizard ThinApp Setup Capture gebruikt om een applicatie vast te leggen, kunt u een pakket maken die Workspace ONE Access kan beheren door het selectievakje Beheren met Workspace te selecteren. Raadpleeg de VMware ThinApp-documentatie voor uitgebreide informatie over ThinApp-functies en de juiste parameters om een pakket te maken dat compatibel is met Workspace ONE Access.

Voor bestaande ThinApp-pakketten kunt u de opdracht relink - h gebruiken om pakketten in te schakelen voor Workspace ONE Access. Voor informatie over het converteren van bestaande ThinApp-pakketten in pakketten die Workspace ONE Access kan beheren, kunt u de handleiding Beheer van Workspace ONE Access raadplegen.

U moet de ThinApp-pakketten opslaan op een netwerkshare die voldoet aan de vereisten voor de combinatie van het type netwerkshare, toegang tot de opslagplaats en de gewenste implementatiemodus van het ThinApp-pakket afgestemd op de behoeften van uw organisatie.

Vereisten voor de opslagplaats van de netwerkshare

De ThinApp-pakketten moeten zich op een netwerkshare bevinden, ook wel de opslagplaats van de ThinApp-pakketten genoemd. De netwerkshare moet toegankelijk zijn via een Uniform Naming Convention-pad (UNC) vanaf elk systeem waarop de applicatie Workspace ONE Access Desktop wordt uitgevoerd die wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten te openen. Een netwerkshare met de naam appshare op een host met de naam server is bijvoorbeeld toegankelijk via het UNC-pad \\server\appshare. De volledige gekwalificeerde hostnaam van de map netwerkshare moet oplosbaar zijn via Workspace ONE Access.

De netwerkshare kan een Common Internet File System- (CIFS) of een Distributed File System-share (DFS) zijn. De DFS-share kan een enkele Server Message Block-bestandsshare (SMB) of meerdere SMB-bestandsshares zijn, ingedeeld als Distributed File System. CIFS- en DFS-shares die worden uitgevoerd op NetApp-opslagsystemen, worden ondersteund. DFS-shares op Isilon-opslagsystemen worden ook ondersteund.

De netwerkshare moet voldoen aan de betreffende criteria voor het type toegang dat u configureert voor Workspace ONE Access voor toegang tot de opslagplaats van het ThinApp-pakket: toegang op basis van domeinen of toegang op basis van accounts. Het type toegang bepaalt de toegestane combinaties voor de volgende items:

 • Of u CIFS-netwerkshare, of een DFS-netwerkshare voor de opslagplaats van het ThinApp-pakket gebruikt.
 • Of u Workspace ONE Access en de host van de netwerkshare aan dezelfde Active Directory-domein moet toevoegen.
 • Of het Windows-systeem van de gebruiker moet worden toegevoegd aan het Active Directory-domein om ThinApp-pakketten te gebruiken.
 • Of de installatiemodus van het ThinApp-pakket waarop de geïnstalleerde applicatie Workspace ONE Access Desktop is ingesteld om gevirtualiseerde applicaties op het Windows-systeem waarop de applicatie is geïnstalleerd, te verkrijgen en uit te voeren. Of de installatiemodus van het pakket dat wordt gebruikt op het Windows-systeem van gebruiker is ingesteld tijdens het installatieproces wanneer de applicatie Workspace ONE Access Desktop werd geïnstalleerd op dat Windows-systeem. Deze installatiemodus voor het pakket bepaalt de modus voor de implementatie van ThinApp die wordt gebruikt door dat Windows-systeem, de downloadmodus of de streamingmodus.
Toegangstype Type netwerkshare Vereisten op Workspace ONE Access Vereisten voor het Windows-systeem van gebruikers
Toegang op basis van domeinen U kunt een CIFS-share gebruiken voor uw opslagplaats voor ThinApp-pakketten wanneer u toegang op basis van domeinen gebruikt.

U kunt een DFS-share niet gebruiken voor toegang op basis van domeinen. Wanneer u een DFS-share gebruikt, moet u toegang op basis van accounts gebruiken.

U moet Workspace ONE Access toevoegen aan het Active Directory-domein zodat deze kan worden toegevoegd aan de Windows-netwerkshare en toegang heeft tot de pakketten.

Opmerking: Windows-verificatie is niet vereist.

De netwerkshare moet verificatie en bestandsrechten ondersteunen die op computeraccounts zijn gebaseerd. Workspace ONE Access opent de netwerkshare met de computeraccount van Workspace ONE Access in het domein.

De map van de netwerkshare en de bestandsrechten moeten zo worden geconfigureerd dat de combinatie van rechten leestoegang toestaat voor het computeraccount van Workspace ONE Access in het domein.

Het Windows-systeem van de gebruiker moet worden toegevoegd aan het Active Directory-domein voordat gebruikers ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben, kunnen gebruiken.

De volgende systemen moeten allemaal worden toegevoegd aan hetzelfde domein:

 • Het Windows-systeem van gebruikers
 • Workspace ONE Access
 • De host van het station voor de netwerkshare met de ThinApp-pakketten

Wanneer u toegang op basis van domeinen gebruikt, zijn de volgende installatiemodi voor ThinApp-pakketten toegestaan:

 • COPY_TO_LOCAL. Wanneer deze installatiemodus wordt gebruikt, worden pakketten naar het client-Windows-systeem gedownload. Deze installatiemodus komt overeen met het gebruik van de ThinApp-downloadmodus voor de gevirtualiseerde applicatie. Het account dat wordt gebruikt om aan te melden op het client-Windows-systeem is het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om de pakketten van de netwerkshare te kopiëren naar het client-Windows-systeem, en dat account moet rechten hebben om de pakketten te lezen en om de bestanden van de netwerkshare te kopiëren. Als het pakket is gedownload op het client-Windows-systeem en de gebruiker het pakket start, wordt de gevirtualiseerde applicatie lokaal op het client-Windows-systeem uitgevoerd.
 • RUN_FROM_SHARE. Wanneer deze installatiemodus wordt gebruikt, worden pakketten niet naar het client-Windows-systeem gedownload. Een gebruiker start de pakketten met de sneltoetsen op de lokale desktop, en de gevirtualiseerde applicaties worden via de netwerkshare uitgevoerd met behulp van de ThinApp-streamingmodus. Het account dat wordt gebruikt om aan te melden op het client-Windows-systeem is het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om de pakketten van de netwerkshare uit te voeren, en dat account moet rechten hebben om bestanden te lezen en uit te voeren via de netwerkshare.
  Opmerking: RUN_FROM_SHARE is het meest geschikt voor Windows-systemen die altijd verbinding hebben met de netwerkshare van ThinApp-pakketten. Windows-systemen die het beste aan deze omschrijving voldoen, zijn Horizon-desktops omdat deze altijd met hun domein zijn verbonden. Horizon-desktops, zwevend of staatloos, kunnen het beste RUN_FROM_SHARE gebruiken om brongebruik inherent aan het downloaden van de pakketten op het Windows-systeem, te voorkomen.

Standaard is de installatiemodus COPY_TO_LOCAL ingesteld als de standaard installatiemodus wanneer u de applicatie Workspace ONE Access Desktop installeert op een Windows-systeem door de grafische versie van het client-installatieprogramma uit te voeren. Wanneer u een andere installatiemodus als standaard installatiemodus voor de pakketten wilt instellen, moet u de client-installatie uitvoeren met de opdrachtregel. Zie de Opdrachtregelopties van installatieprogramma voor Workspace ONE Access Desktop.

Belangrijk: Voor de modus HTTP_DOWNLOAD moet de IDP URL bereikbaar zijn op de Windows-machine van de gebruiker. Voor de modussen RUN_FROM_SHARE en COPY_TO_LOCAL moet de ThinApp-share bereikbaar zijn op de Windows-machine van de gebruiker.
Toegang op basis van accounts U kunt een CIFS-share of een DFS-share gebruiken voor uw opslagplaats voor ThinApp-pakketten wanneer u toegang op basis van accounts gebruikt.

U moet Workspace ONE Access configureren om een gebruiker delen-account en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot de netwerkshare en de pakketten.

Het gebruiker delen-account en wachtwoord is een willekeurige combinatie met leestoegang tot het UNC-pad naar de map netwerkshare.

U hoeft Workspace ONE Access niet toe te voegen aan het Active Directory-domein om toegang te hebben tot de netwerkshare.

Opmerking: In de Workspace ONE Access-console moet u de pagina Aan domein toevoegen invullen voordat u de pagina ThinApp-pakketten kunt gebruiken.
Opmerking: Wanneer u NetApp-delen gebruikt, is toegang op basis van accounts een vereiste.
Het Windows-systeem van de gebruiker hoeft niet te worden toegevoegd aan het Active Directory-domein voordat gebruikers ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben, kunnen gebruiken. Windows-verificatie is niet vereist.

Het Windows-systeem van de gebruiker, Workspace ONE Access, en de host van de netwerkshare met de ThinApp-pakketten hoeven niet te worden toegevoegd aan hetzelfde Active Directory-domein.

Wanneer toegang op basis van accounts is geconfigureerd, zijn de volgende installatiemodi voor ThinApp-pakketten toegestaan.

 • Als het Windows-systeem van de gebruiker niet aan het domein is toegevoegd, moet de client de installatiemodus HTTP_DOWNLOAD gebruiken om de gevirtualiseerde applicatie te verkrijgen. Deze installatiemodus komt overeen met het gebruik van de ThinApp-downloadmodus voor de gevirtualiseerde applicatie.

  Workspace ONE Access gebruikt het gebruiker delen-account om de pakketten uit de opslagplaats te halen.

 • Als de gebruiker het Windows-systeem toevoegt aan het domein, kan de client de installatiemodus COPY_TO_LOCAL of de installatiemodus RUN_FROM_SHARE gebruiken om de ThinApp-pakketten waarvoor de gebruiker rechten heeft uit te voeren. Het account dat wordt gebruikt om aan te melden op het client-Windows-systeem is het gebruikersaccount dat wordt gebruikt om de pakketten van de netwerkshare te verkrijgen, en dat account moet juiste rechten hebben voor de netwerkshare.

Als het Windows-systeem de ene keer wel wordt toegevoegd aan het domein en een andere keer niet, kunt u de client installeren met de modus COPY_TO_LOCAL met de optie AUTO_TRY_HTTP ingeschakeld als Workspace ONE Access is geconfigureerd voor toegang op basis van accounts.

Wanneer deze configuratie wordt gebruikt, probeert de client eerst de modus COPY_TO_LOCAL te gebruiken om de pakketten te downloaden. Als op dat moment het Windows-systeem niet is toegevoegd aan het domein, mislukt het kopiëren van de pakketten. Maar wanneer de optie AUTO_TRY_HTTP is ingeschakeld, probeert de client direct HTTP te gebruiken om de pakketten te downloaden. De combinatie COPY_TO_LOCAL en AUTO_TRY_HTTP is standaard wanneer u de applicatie Workspace ONE Access Desktop installeert op een Windows-systeem door de grafische versie van het client-installatieprogramma uit te voeren.

Workspace ONE Access moet worden geconfigureerd voor toegang op basis van accounts om de pakketten succesvol te downloaden met de modus HTTP_DOWNLOAD.

Belangrijk: Voor de modus HTTP_DOWNLOAD moet de IDP URL bereikbaar zijn op de Windows-machine van de gebruiker. Voor de modussen RUN_FROM_SHARE en COPY_TO_LOCAL moet de ThinApp-share bereikbaar zijn op de Windows-machine van de gebruiker.

Bovendien, moet de opslagplaats voor ThinApp-pakketten aan de volgende criteria voldoen passend bij de beschreven situatie.

 • Wanneer voor uw instellingen systemen moeten worden toegevoegd aan het Active Directory-domein, zorg er dan voor dat een disjuncte naamruimte voorkomt dat computers die bij dat domein horen toegang krijgen tot de netwerkshare die de host is van de ThinApp-pakketten. Een disjuncte naamruimte vindt plaats wanneer de Active Directory-domeinnaam verschilt van de DNS-naamruimte die machines in dat domein gebruiken.
 • Het netwerksharebestand en de bestandsrechten moeten zo worden geconfigureerd dat er leestoegang is en dat gebruikers waarvoor u de ThinApp-applicaties wilt uitvoeren via de optie COPY_TO_LOCAL of RUN_FROM_SHARE de applicaties kunnen uitvoeren.

  Voor bijvoorbeeld de Active Directory-gebruikersaccounts van gebruikers waarvoor u de ThinApp-applicaties in de streamingmodus wilt uitvoeren, stelt u de rechten voor Gedeelde map in op Lezen en de NTFS-rechten in op Lezen en uitvoeren zodat deze gebruikers leestoegang hebben en de applicaties kunnen uitvoeren.

  De instelling Lezen en uitvoeren van NTFS-rechten is vereist om een ThinApp-applicatie uit te voeren met de ThinApp-streamingmodus die overeenkomt met de installatiemodus RUN_FROM_SHARE van de applicatie Workspace ONE Access Desktop. Wanneer voor uw organisatie de NTFS-rechten moeten worden ingesteld op Lezen kunnen uw gebruikers de ThinApp-downloadmodus gebruiken voor de gevirtualiseerde applicatie. De ThinApp-downloadmodus komt overeen met het installeren van de Windows-client met de installatiemodus COPY_TO_LOCAL of met de installatiemodus HTTP_DOWNLOAD. De applicaties worden naar de Windows-systemen gedownload en lokaal gestart, ongeacht welke van deze installatiemodi wordt gebruikt.

  Voor zowel een CIFS- als een DFS-netwerkshare geldt dat de ThinApp-pakketten moeten zijn ondergebracht in afzonderlijke subdirectory's in een directory onder de naamruimte en niet in subdirectory's onder de naamruimte zelf, zoals \\server\appshare\thinapp1, \\server\appshare\thinapp2. Zie Maak een netwerkshare voor ThinApp-pakketten die worden beheerd door Workspace ONE Access.