Nadat de identiteitsprovider is geconfigureerd als applicatiebron, kunnen webapplicaties die het SAML 2.0-verificatieprofiel gebruiken, worden toegevoegd aan de Workspace ONE-catalogus.

Voorwaarden

Externe identiteitsprovider geconfigureerd als applicatiebron op de pagina Catalogus > Instellingen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE-beheerconsole.
 2. Klik op het tabblad Catalogus > Webapps.
 3. Klik op Nieuw.
 4. Vul de informatie in op de pagina Definitie en klik op Volgende.
  Formulieritem Beschrijving
  Naam Geef de naam van de applicatie op.
  Beschrijving (Optioneel) Voeg een beschrijving van de applicatie toe.
  Pictogram (Optioneel) Als u een pictogram wilt toevoegen voor weergave op de Workspace ONE-applicatiepagina van de gebruikers, klikt u op Bestand kiezen om een pictogram te uploaden.

  de bestandsformaten PNG, JPG en ICON, tot maximaal 4 MB, worden ondersteund. Pictogrammen die zijn geüpload, worden vergroot/verkleind naar 80px X 80px.

  Om vervorming te voorkomen, uploadt u pictogrammen waarvan de hoogte en breedte aan elkaar gelijk zijn en die zo dicht mogelijk bij de afmetingen 80px X 80px komen.

 5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Verificatietype op de pagina Configuratie de applicatiebron voor deze applicatie. Voer de doel-URL voor de applicatie in.
  Deze URL is de URL van de identiteitsprovider voor de applicatie uit de applicatiebron, of de URL van de serviceprovider.
  De configuratie is vooraf ingevuld met de configuratiewaarden voor de applicatiebron.
 6. Verifieer op de pagina Toegangsbeleid of het standaardtoegangsbeleid voldoet aan de vereisten voor deze applicatie of selecteer een ander toegangsbeleid in het vervolgkeuzemenu.
  Zie 'Toegangsbeleid beheren' in de handleiding Beheer van Workspace ONE Access voor meer informatie.

resultaten

De applicatie wordt toegevoegd aan de Workspace ONE-catalogus en gebruikers krijgen toegang tot de applicatie via hun Workspace ONE-portal.

Volgende stappen

Als gebruikers aan de applicatiebron worden toegewezen, worden ze automatisch aan de applicatie toegewezen. U kunt de gebruikers en groepen wijzigen die aan de applicatie zijn toegewezen.