Configureer de applicatiebron op de pagina Catalogus > Instellingen om applicaties van derden te integreren met de Workspace ONE Catalog. Nadat de applicatiebron is geconfigureerd, kunt u applicaties van de bron toevoegen aan de Workspace ONE Catalog.

De algemene configuratie-instellingen worden op het niveau van de applicatiebron ingesteld. Applicaties van de applicatiebron die u toevoegt aan de Workspace ONE Catalog, gebruiken deze configuratie-instellingen. Nadat u de applicatiebron hebt geconfigureerd, kunt u eenvoudig meerdere applicaties aan de catalogus toevoegen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op het tabblad Catalogus > Webapps en klik op Instellingen.
 3. Selecteer Toepassingsbronnen.
 4. Selecteer het type applicatiebron dat u wilt configureren.
 5. Voer een beschrijvende naam voor de applicatiebron in en klik op Volgende.
 6. Wijzig de configuratie van de applicatiebron.
  Optie Beschrijving
  URL/XML Selecteer URL/XML om URL voor automatische ontdekking of XML met metagegevens of Handmatig te gebruiken
  • URL voor automatische ontdekking (metagegevens). Als de XML-metagegevens toegankelijk zijn op internet, verstrekt u de URL.
  • XML met metagegevens. Als de XML-metagegevens niet toegankelijk zijn op internet, maar wel voor u beschikbaar zijn, plakt u de XML met metagegevens in het tekstveld.
  • Handmatige configuratie. Als de XML-metagegevens niet beschikbaar zijn voor u, configureert u de XML handmatig in de tekstvakken die worden weergegeven.
  Relaytoestand-URL Voer een aangepaste beginpagina in waar gebruikers naartoe worden geleid door Workspace ONE na verificatie bij de URL voor Single Sign-On.
    Geavanceerde configuratieopties
  Antwoord ondertekenen Ingeschakeld. Het hele antwoord wordt ondertekend.
  Verklaring ondertekenen Schakel deze optie in om de verklaring te ondertekenen.
  Verklaring versleutelen Indien ingeschakeld, wordt de SAML-verklaring versleuteld. Voor een goede werking van de versleuteling moet het lezen van versleutelde SAML-verklaringen worden ondersteund.
  Handtekening voor verklaring toevoegen Schakel dit in om het Workspace ONE-ondertekeningscertificaat toe te voegen aan het SAML-antwoord. De serviceprovider voor uw applicatie vereist mogelijk dat het ondertekeningscertificaat wordt opgenomen in het SAML-antwoord.
  Handtekeningalgoritme Selecteer SHA256 met RSA als veilig versleuteld hashalgoritme voor gebruik bij de handtekening.
  Digest-algoritme Selecteer SHA256.
  Inlog-URL voor applicatie Voer de URL van de aanmeldingspagina van de applicatieserviceprovider in om een door een serviceprovider gestarte aanmelding bij Workspace ONE te activeren. Sommige applicatieserviceproviders ondersteunen geen verklaringen voor Single Sign-On die direct vanuit Workspace ONE zijn verzonden en vereisen dat het aanmeldingsproces op hun eigen aanmeldingspagina wordt gestart.
  Aantal proxy's Stel het aantal proxy's in om het aantal proxylagen tussen de serviceprovider en de verifiërende identiteitsprovider te beperken.
  API-toegang Sta API-toegang toe voor deze toepassing.
 7. Klik op Volgende.
 8. Selecteer het toegangsbeleid. Controleer of het standaardtoegangsbeleid voldoet aan de vereisten voor deze applicatie of selecteer een ander toegangsbeleid in het vervolgkeuzemenu.

resultaten

De applicatiebron is geconfigureerd.

Volgende stappen

Voeg de bijbehorende applicaties toe aan de catalogus.