U kunt alle verzamelingen van virtuele apps, voor alle typen integraties, op de pagina Verzamelingen van virtuele app in de Workspace ONE Access-console bewerken.

Voorwaarden

 • De volgende beheerdersrollen zijn vereist:
  • Als u Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
  • Als u ThinApps-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie ThinApps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer de verzameling die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
 3. Bewerk de verzameling in de wizard Verzameling van virtuele apps bewerken en sla uw wijzigingen op.
  U kunt de volgende instellingen wijzigen:
  • De naam van de verzameling
  • De bronserver of het bronpad en de gerelateerde instellingen
  • Synchronisatie-instellingen zoals de synchronisatiefrequentie of de tijd van de geplande synchronisatie
  • Overige instellingen, voor zover van toepassing op het type integratie
  U kunt de directory niet wijzigen nadat een verzameling is gemaakt.
  Opmerking: In een Horizon-verzameling van virtuele apps kunt u de FQDN van een eerder toegevoegde Horizon-pod niet wijzigen. Verwijder de pod uit de verzameling en voeg deze vervolgens opnieuw toe.

Volgende stappen

U wordt aanbevolen de verzameling na bewerking te synchroniseren. Ga naar de pagina Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps, selecteer de verzameling en klik op Synchroniseren.