Schakel zo nodig Citrix PowerShell Remoting op de Citrix-serverfarm in.

  • Controleer, in Citrix XenApp of XenDesktop 7.x, of PowerShell Remoting is ingeschakeld op de leveringscontrollers waarmee Workspace ONE Access verbinding maakt.
  • Controleer in Citrix 6.5 of de Citrix XenApp Commands Remoting-service wordt uitgevoerd op de XML-brokers waarmee Workspace ONE Access verbinding maakt.
  • Schakel PowerShell Remoting in Citrix 6.0 in. Zie Citrix PowerShell Remoting instellen op Citrix Server Farm 6.0.