Om Horizon-pods in Workspace ONE Access te integreren, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. De verzamelingen bevatten de configuratiegegevens voor de Horizon-verbindingsservers evenals de synchronisatie-instellingen.

Stel Horizon in voordat u integratietaken uitvoert in de Workspace ONE Access-console. U maakt en configureert desktop- en applicatiepools in Horizon Administrator, niet in Workspace ONE Access. U moet ook rechten voor Active Directory-gebruikers en -groepen in Horizon Administrator instellen.

Voor de integratie van Horizon-pods met Workspace ONE Access moeten de volgende taken op hoog niveau worden uitgevoerd.

  • Horizon-servers implementeren en configureren.
  • Pools met Horizon-desktops en -applicaties implementeren met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen.
  • Active Directory-gebruikers en -groepen die rechten hebben voor applicatie- en desktoppools in instanties van de Horizon-verbindingsserver, naar de Workspace ONE Access-service synchroniseren via directorysynchronisatie.
  • Maak een of meer verzamelingen van virtuele apps voor de Horizon-pods in Workspace ONE Access.
  • SAML-authenticator configureren op de Horizon-verbindingsserver. U moet altijd de Workspace ONE Access-FQDN op de configuratiepagina van de authenticator gebruiken.