Om de applicatie Workspace ONE Access Desktop op meerdere Windows-systemen te implementeren waarbij dezelfde configuratie-instellingen worden toegepast op al die systemen, kunt u een script implementeren dat de applicatie Workspace ONE Access Desktop installeert met de opdrachtregelopties voor installatie.

Belangrijk: Foutberichten worden niet op het scherm weergegeven wanneer u Workspace ONE Access Desktop op de achtergrond implementeert. Om te controleren op fouten tijdens een stille installatie, bekijkt u de map %TEMP% en controleert u of er nieuwe vminst.XXXXXX.log-bestanden zijn. In deze bestanden worden de foutberichten voor een mislukte stille installatie weergegeven.
Dit implementatiescenario wordt doorgaans gebruikt voor Windows-systemen die Horizon-desktops zijn.

Voorwaarden

 • Verifieer of op de Windows-systemen Windows-besturingssystemen zijn geïnstalleerd die worden ondersteund voor de versie van de applicatie Workspace ONE Access Desktop die u installeert. Zie de release notes.
 • Verifieer of op de Windows-systemen ondersteunde browsers zijn geïnstalleerd.
 • Wanneer u de mogelijkheid wilt hebben om een opdracht uit te voeren om vertrouwd te raken met de beschikbare opties voordat u het implementatiescript maakt, verifieert u of u over een Windows-systeem beschikt waarop u die opdracht kunt uitvoeren. De opdracht om een lijst met opties weer te geven is alleen beschikbaar op een Windows-systeem. Zie Opdrachtregelopties van installatieprogramma voor Workspace ONE Access Desktop.

Procedure

 1. Haal het uitvoerbare bestand voor het installatieprogramma van Workspace ONE Access Desktop op en zoek dat uitvoerbare bestand op het systeem op waarvan u het installatieprogramma op de achtergrond wilt uitvoeren.
  Een methode voor het verkrijgen van het uitvoerbare bestand is om het te downloaden via de downloadpagina van uw Workspace ONE Access-systeem. Wanneer u uw Workspace ONE Access-systeem hebt ingesteld om het installatieprogramma van de Windows-applicatie te verkrijgen via de downloadpagina, kunt u het uitvoerbare bestand downloaden door de URL van de downloadpagina te openen in een browser.
 2. Maak een implementatiescript dat voldoet aan de behoeften van uw organisatie met behulp van de opdrachtregelopties van het installatieprogramma.
  Voorbeelden van scripts die u kunt gebruiken zijn Active Directory-groepsbeleidscripts, aanmeldscripts, VB-scripts, batchbestanden, SCCM, enzovoort.
  Wanneer bijvoorbeeld uw Workspace ONE Access-instantie de URL https:// identitymanagerFQDN heeft en u de Windows-client op de achtergrond wilt installeren op Windows-systemen waarvan u verwacht dat deze buiten het domein worden gebruikt, met de ThinApp-implementatiemodus ingesteld op de downloadmodus, en dat de synchronisatie van de applicatie Workspace ONE Access Desktop met de server iedere 60 seconden plaatsvindt, maakt u een script dat de volgende opdracht oproept:
  VMware-Identity-Manager-Desktop-n.n.n-nnnnnnn.exe /s 
  /v /qn WORKSPACE_SERVER="https://identitymanagerFQDN" INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLING_INTERVAL=60
  waarbij u het gedeelte n.n.n-nnnnnnn van de bestandsnaam vervangt zodat deze overeenkomt met de naam van uw gedownloade bestand.
 3. Voer het implementatiescript uit voor de Windows-systemen.

resultaten

Wanneer de installatie op de achtergrond is gelukt, wordt de applicatie Workspace ONE Access Desktop geïmplementeerd op de Windows-systemen. Gebruikers die zijn aangemeld op deze Windows-systemen hebben toegang via die systemen tot de assets waarvoor zij rechten hebben.

Opmerking: Een ThinApp-pakket waarvoor een gebruiker rechten heeft, wordt gestreamd of gedownload en in de cache geplaatst op het Windows-systeem van de gebruiker wanneer het pollinginterval is verstreken. Als gevolg daarvan kunnen gebruikers het ThinApp-pakket zien dat wordt weergegeven wanneer zij zich aanmelden op de Workspace ONE Access-gebruikersportal. Het ThinApp-pakket wordt pas gestart wanneer de client de applicatie synchroniseert bij het volgende pollinginterval.

Volgende stappen

Verifieer of Workspace ONE Access Desktop goed is geïnstalleerd op de Windows-systemen door sommige standaard gebruikerstaken uit te voeren.