U kunt de synchronisatiestatus van al uw bronintegraties controleren op de pagina Verzamelingen van virtuele apps. U kunt voor elke verzameling van virtuele apps de tijd weergeven waarop de bronnen voor het laatst zijn gesynchroniseerd, ongeacht of de synchronisatie is gelukt of niet, welke bronnen en toewijzingen zijn gesynchroniseerd en of er waarschuwingen zijn opgetreden tijdens de synchronisatie.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console.
  Alle verzamelingen, voor alle typen bronintegraties, worden op de pagina weergegeven.
  pagina verzamelingen van virtuele apps

 2. Bekijk de informatie voor elke verzameling.
  Als u het volgende wilt weergeven Zie
  Het synchronisatieschema dat voor de verzameling is ingesteld De kolom Synchronisatiefrequentie.

  Als u geen automatisch synchronisatieschema heeft ingesteld, wordt Handmatig in de kolom weergegeven. Met de instelling Handmatig moet u de verzameling van virtuele apps handmatig synchroniseren elke keer dat u wijzigingen in bronnen of rechten van de bronservers wilt doorvoeren in Workspace ONE Access.

  De tijd van de laatste synchronisatiepoging De kolom Vorige synchronisatiepoging.
  De status van de laatste synchronisatie In de kolom Synchronisatiestatus wordt een van de volgende statussen weergegeven:
  • Nog niet gesynchroniseerd

   De verzameling van virtuele apps is nooit gesynchroniseerd.

  • Test voltooid

   Wanneer u op Synchroniseren klikt om een verzameling van virtuele apps handmatig te synchroniseren, berekent Workspace ONE Access voordat een synchronisatie wordt uitgevoerd, het aantal applicaties, desktops en toewijzingen waarvoor synchronisatie is vereist en worden de resultaten weergegeven in het dialoogvenster Synchronisatieacties worden berekend. Op dit moment is de status Test voltooid. De synchronisatietaak wordt gestart nadat u op Opslaan heeft geklikt.

  • Gestart

   Het synchronisatieproces is gestart.

  • Kan synchronisatie niet starten

   Het synchronisatieproces kan niet worden gestart omdat er al een synchronisatie wordt uitgevoerd.

  • Synchronisatie voltooid

   Het synchronisatieproces is voltooid.

  • Het voltooien van de synchronisatie is mislukt.

   Het synchronisatieproces is niet voltooid. Als een netwerkprobleem bijvoorbeeld heeft verhinderd dat de connector de server bereikt van waaruit bronnen moet worden gesynchroniseerd, is de synchronisatie niet voltooid.

  • Niet alle bronnen en rechten zijn gesynchroniseerd

   Sommige bronnen en rechten zijn niet gesynchroniseerd omdat het synchronisatieproces niet is voltooid.

  Desktops, applicaties en rechten die in de laatste synchronisatie zijn toegevoegd of verwijderd
  1. Klik op Meer in de kolom Synchronisatiestatus.
   Opmerking: De koppeling Meer wordt alleen weergegeven als alle connectoren versie 19.03 zijn.
  2. Klik op het informatiepictogram.
   synchronisatiegegevens

   In het dialoogvenster Samenvatting van synchronisatieactie wordt het aantal applicaties, desktops en toewijzingen weergegeven die tijdens de laatste synchronisatie zijn toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt. Bijvoorbeeld:


   dialoogvenster samenvatting van synchronisatieactie

  3. Als u de namen van de applicaties, desktops of toewijzingen wilt weergeven, klikt u op de koppelingen.
  Waarschuwingen
  1. Klik op Meer in de kolom Synchronisatiestatus.
  2. Klik op het waarschuwingspictogram.
   synchronisatiewaarschuwingen

   In het dialoogvenster Synchronisatiewaarschuwingen worden waarschuwingen weergegeven die tijdens de synchronisatie zijn opgetreden. Als er bijvoorbeeld toewijzingen zijn voor een gebruiker die niet bestaat in Workspace ONE Access, wordt er een waarschuwing weergegeven.


   synchronisatiewaarschuwingen

  Opmerking: Waarschuwingen worden niet ingedeeld per verzameling of test. Alle waarschuwingen worden in de lijst weergegeven, inclusief waarschuwingen voor directorysynchronisatie.