Instellingen voor webapplicaties zijn beschikbaar via de knop Instellingen op de pagina Catalogus > Webapps in de Workspace ONE Access-console.

Op de pagina Instellingen kunt u een goedkeuringswerkstroom voor applicaties inschakelen, identiteitsproviders van derden als applicatiebronnen configureren en SAML-metagegevens beheren.

Instelling Beschrijving
Goedkeuringen Wanneer goedkeuringen zijn ingeschakeld, moeten gebruikers toegang tot applicaties aanvragen voordat ze de applicaties van de Workspace ONE-catalogus kunnen gebruiken.

Zie Beheer van Workspace ONE Access voor informatie over het instellen van goedkeuringen.

SAML-metadata U kunt het automatisch ondertekend Workspace ONE Access SAML-ondertekenend certificaat en SAML-metagegevens downloaden op het tabblad SAML-metagegevens downloaden. Als u een certificaat van een externe certificaatautoriteit (CA) wilt verkrijgen, kunt u een aanvraag voor Certificaatondertekening (CSR) genereren in het tabblad CSR genereren, vervolgens verkrijgt u het certificaat en kunt u het uploaden op hetzelfde tabblad.

Zie Catalogus beheren in Beheer van Workspace ONE Access voor meer informatie over het beheren van SAML-metagegevens

Toepassingsbronnen U kunt bepaalde externe identiteitsproviders zoals OKTA of ADFS als toepassingsbronnen configureren en vervolgens de bijbehorende toepassingen aan de catalogus toevoegen.

Zie Toegang bieden tot extern beheerde applicaties in Workspace ONE voor informatie over het instellen van toepassingsbronnen.