Gebeurtenissen van de service op applicatiesniveau kunnen worden geëxporteerd naar een externe Syslog-server. Gebeurtenissen van besturingssystemen worden niet geëxporteerd.

Aangezien de meeste bedrijven niet over onbeperkte schijfruimte beschikken, slaat Workspace ONE Access niet de volledige logboekgeschiedenis op. Als u meer geschiedenis wilt opslaan of als u een centrale locatie voor uw logboekgeschiedenis wilt maken, kunt u een externe Syslog-server instellen.

Als u tijdens de eerste configuratie geen syslog-server opgeeft, kunt u deze later configureren door u aan te melden op de pagina VA-configuratie van het serviceknooppunt dat u wilt configureren en selecteert u Systeemlogboek configureren. Selecteer bijvoorbeeld Dashboard > Dashboard voor systeemdiagnose > VA-configuratie > Systeemlogboek configureren.

Voorwaarden

 • Stel een externe Syslog-server in. U kunt een van de beschikbare standaardsyslogservers gebruiken. Verschillende Syslog-servers beschikken over geavanceerde zoekmogelijkheden.
 • Zorg ervoor dat Workspace ONE Access de syslog-server op poort 514 (UDP) kan bereiken.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer Dashboard > Dashboard voor diagnosesysteem.
 3. Klik op VA-configuratie van het serviceknooppunt dat u wilt configureren en meld u aan met het beheerderswachtwoord.
 4. Selecteer Systeemlogboek configureren in het linkerdeelvenster.
 5. Klik op Inschakelen.
 6. Geef het IP-adres of de FQDN van de systeemlogboekserver op waarop u de logboeken wilt opslaan.
 7. Klik op Opslaan.
  Er wordt een kopie van uw logboeken naar de syslog-server verzonden.
 8. Als uw implementatie ondersteuning biedt voor het doorsturen van multi-syslog-servers en u een syslog-server wilt toevoegen of verwijderen terwijl de syslog-service in gebruik is, voert u in de sectie Configuratie van syslog-servers beheren het IP-adres of de FQDN van de syslog-server in die u wilt toevoegen of verwijderen en klikt u op de overeenkomstige knop Server toevoegen of Server verwijderen.