Als u Horizon-pods en -podfederaties in Workspace ONE Access wilt configureren, stelt u uw Workspace ONE Access-omgeving in, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps voor de integratie, geeft u de FQDN's voor clienttoegang voor specifieke netwerkbereiken op en configureert u SAML-verificatie in Horizon.