U kunt de leveringsinstellingen (ICA-eigenschappen) voor alle gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops in uw Workspace ONE Access-implementatie bewerken. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op verzamelingen van virtuele apps waarvoor de optie Webinterface SDK is geselecteerd.

De velden met ICA-eigenschappen worden met standaardwaarden gevuld totdat u deze bewerkt.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Virtuele apps in de Workspace ONE Access-console en klik vervolgens op Instellingen.
 2. Klik in het linkerdeelvenster, afhankelijk van uw implementatie, op Citrix XenApp of Citrix XenDesktop.
 3. Bewerk de ICA-eigenschappen volgens de Citrix-richtlijnen.
  • Als u eigenschappen wilt bewerken voor startverkeer dat direct naar de XenApp- of XenDesktop-server gaat, bewerkt u de sectie ICA-configuratie.
  • Als u eigenschappen wilt bewerken voor startverkeer dat via NetScaler Gateway wordt geleid, bewerkt u de sectie NetScaler ICA-configuratie .
  Bijvoorbeeld:
  dialoogvenster ICA-eigenschappen

 4. Klik op Opslaan.

resultaten

Uw Citrix-implementatie past de algemene ICA-eigenschappen toe wanneer deze gepubliceerde Citrix-bronnen beschikbaar via Workspace ONE Access aan gebruikers levert, behalve wanneer afzonderlijke bronnen eigen bronleveringsinstellingen hebben.