Schakel zo nodig Citrix PowerShell Remoting op de Citrix-serverfarm in. Citrix PowerShell Remoting brengt verbindingen tussen de Workspace ONE Access Integration Broker en de Citrix-serverfarm tot stand.

Of u PowerShell Remoting moet inschakelen hangt af van de versie van uw Citrix-implementatie. In sommige versies is PowerShell Remoting automatisch ingeschakeld.