U kunt een logboekbundel van Workspace ONE Access Connector-logboeken maken. Deze bundel kan eenvoudig worden overgebracht naar een andere machine of kan worden verzonden naar ondersteuning.

U kunt logboekbundels verzamelen voor een of alle bedrijfsservices die aan de connectorinstantie zijn gekoppeld door de meegeleverde scripts uit te voeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Windows-server waarop de Workspace ONE Acces-bedrijfsservice is geïnstalleerd.
 2. Ga naar de map INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Support\scripts.
 3. Voer het script uit op basis van de logboekbundel die u wilt verzamelen.
  Scriptnaam Beschrijving
  gatherUserAuthServiceLogs.bat Verzamelt alle logboekbestanden voor de gebruikersverificatieservice in een logboekbundel
  gatherDirectorySyncServiceLogs.bat Verzamelt alle logboekbestanden voor de directorysynchronisatieservice in een logboekbundel
  gatherKerberosAuthServiceLogs.bat Verzamelt alle logboekbestanden voor de Kerberos-verificatieservice in een logboekbundel
  gatherLogs.bat Verzamelt logboekbestanden voor alle bedrijfsservices in een logboekbundel
 4. Ga naar de map die wordt weergegeven in de uitvoer van het script om de logboekbundel weer te geven.

resultaten

Een zipbestand met de naam logs-hostname.zip wordt gemaakt in de map INSTALL_DIR\Workspace ONE Access.