Als u hoge beschikbaarheid voor Kerberos-verificatie wilt configureren, is een load balancer vereist. Nadat u de instanties van de Kerberos-verificatieservice heeft geïnstalleerd en geconfigureerd, installeert u een load balancer in uw interne netwerk binnen de firewall en voegt u hieraan de hosts van de Kerberos-verificatieservice toe.

U moet ook SSL-vertrouwen tot stand brengen tussen de load balancer en de hosts van de Kerberos-verificatieservice, en de waarde voor de IDP-hostnaam wijzigen in de Workspace IDP voor Kerberos-verificatie.

Instellingen voor load balancer

Configureer deze instellingen op de load balancer:

  • Time-out van load balancer

    Mogelijk moet u de standaardtime-out voor verzoeken van de load balancer verhogen. De waarde is ingesteld in minuten. Als de time-out te kort is ingesteld, wordt wellicht de volgende fout weergegeven.

    502-fout: De service is momenteel niet beschikbaar

Certificaatvereisten

Elke Workspace ONE Access Connector waarop de Kerberos-verificatieservice wordt geïnstalleerd, moet een vertrouwd SSL-certificaat hebben. Hoewel u het zelfondertekende certificaat dat met Workspace ONE Access Connector is gegenereerd, kunt gebruiken voor testdoeleinden, raden we u voor productiegebruik aan om vertrouwde SSL-certificaten te gebruiken die zijn ondertekend door een openbare of interne certificeringsinstantie.

Het rootcertificaat van Workspace ONE Access Connector uploaden naar de load balancer

Als u een vertrouwensrelatie tot stand wilt brengen tussen de load balancer en de host van de Kerberos-verificatieservice, uploadt u het root-CA-certificaat van de connector naar de load balancer.

Als u het met Workspace ONE Access Connector gegenereerde, zelfondertekende certificaat gebruikt, kunt u het rootcertificaat, root_ca.per, ophalen uit INSTALLDIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\conf.

Het rootcertificaat van de load balancer uploaden naar Workspace ONE Access Connector

Als u een vertrouwensrelatie tot stand wilt brengen tussen de load balancer en de host van de Kerberos-verificatieservice, uploadt u het root-CA-certificaat van de load balancer naar elke host van de Kerberos-verificatieservice.

Als u het certificaat wilt uploaden, voert u het installatieprogramma voor Workspace ONE Access Connector uit en voegt u het certificaat toe op de pagina Vertrouwde rootcertificaten installeren.
Pagina Vertrouwd rootcertificaat installeren in de installatiewizard

Verificatie-URL bijwerken

  1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Identiteitsproviders.
  2. Selecteer de Workspace IDP waarvoor de Kerberos-verificatiemethode is geconfigureerd.
  3. Wijzig in het tekstvak IdP-hostnaam de hostnaam van de connector in de hostnaam van de load balancer.

    Bijvoorbeeld: mylb.example.com