U kunt de installatieopties definiëren in een XML-bestand dat u kunt gebruiken met het installatieprogramma voor Workspace ONE Access Connector op de achtergrond. Het XML-bestand bevat een lijst met eigenschappen en waarden.

Het definiëren van installatieopties in een XML-bestand is geen vereiste. U kunt de opties rechtstreeks op de opdrachtregel invoeren. Met een XML-bestand kunt u een installatieconfiguratie maken en snel meerdere installaties uitvoeren met dezelfde instellingen.

Procedure

  1. Meld u aan bij de connectorserver.
  2. Maak een XML-bestand met de naam filename.xml.
  3. Kopieer en plak de inhoud van het onderstaande XML-bestandsvoorbeeld in uw XML-bestand.
  4. Bewerk uw XML-bestand en pas de eigenschapswaarden aan op basis van uw installatiebehoeften.
    Zie Eigenschappen voor installatie op de achtergrond voor informatie over de eigenschappen.
  5. Sla het bestand op.

Voorbeeld: Voorbeeld van een XML-bestand met installatie-eigenschappen

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<properties>
	<!-- List of services to be installed -->
	<property name="ADDLOCAL" value="UserAuthService,DirectorySyncService,KerberosAuthService" />

	<!-- Installation Directory -->
	<property name="INSTALLDIR" value="C:\VMware\Silent" />
	<!-- Installation Directory -->
	<property name="TARGETDIR" value="C:\VMware\Silent" />

	<!-- Provide the path for the es-config.json file which you downloaded from the Admin console. -->
	<!-- The file password will be specified through the command line argument WS1_CONFIG_FILE_PASSWORD. -->
	<property name="WS1_CONFIG_FILE_PATH" value="C:\Installer\es-config.json" />

	<!-- Proxy Configuration: 0 - No proxy, 1 - Configure Proxy -->
	<property name="WS1_IS_PROXY_ENABLED" value="0" />
	<!-- Proxy Host Name -->
	<property name="WS1_PROXY_HOSTNAME" value="" />
	<!-- Proxy Port Number -->
	<property name="WS1_PROXY_PORT" value="" />
	<!-- Proxy Authentication type: 1 - Anonymous, 2 - Authenticated -->
	<property name="WS1_IS_PROXY_AUTHENTICATED" value="1" />
	<!-- Proxy Username if proxy is Authenticated -->
	<!-- The proxy password will be specified through the command line argument WS1_PROXY_PASSWORD. -->
	<property name="WS1_PROXY_USERNAME" value="" />

	<!-- Syslog Configuration: 0 - No Syslog, 1 - Configure Syslog -->
	<property name="WS1_IS_SYSLOG_ENABLED" value="0" />
	<!-- Syslog Host name -->
	<property name="WS1_SYSLOG_HOSTNAME" value="" />
	<!-- Syslog port number -->
	<property name="WS1_SYSLOG_PORT" value="" />

	<!-- Trust Store Certificate(s) folder path. Provide the folder path for certificates to be installed in the truststore. -->
	<property name="WS1_TRUSTSTORE_CERTS_PATH" value="C:\Installer\Certificates" />

	<!-- Port for UserAuthService -->
	<property name="WS1_USER_AUTH_PORT" value="8090" />
	<!-- Port for DirectorySyncService -->
	<property name="WS1_DIRECTORY_SYNC_PORT" value="8080" />
	<!-- Port for KerberosAuthService -->
	<property name="WS1_KERBEROS_AUTH_PORT" value="443" />

	<!-- SSL Certificate for Kerberos Auth Service: 0 - Self-signed Certificate, 1 - SSL certificate -->
	<property name="WS1_ADD_SSL_CERT" value="0" />
	<!-- File path for the SSL Certificate for Kerberos Auth Service, in .pem or .pfx format -->
	<!-- If SSL Certificate is a .pfx file, its password will be specified through the command line argument WS1_SSL_CERT_PASSWORD. -->
	<property name="WS1_SSL_CERT" value="" />
	<!-- File path for the private key file if SSL Certificate is a .pem file -->
	<property name="WS1_PRIVATE_KEY" value="" />

	<!-- Domain Username for Kerberos Auth Service used to generate the keytab file, in the format DOMAIN\UserName -->
	<!-- The password will be specified through the command line argument IS_NET_API_LOGON_PASSWORD -->
	<property name="IS_NET_API_LOGON_USERNAME" value="win21021\admin" />
</properties>

Volgende stappen

Wanneer u het installatieprogramma voor Workspace ONE Access Connector op de achtergrond uitvoert, gebruikt u het argument WS1_SETUP_CONFIG_FILE=filepath om het XML-bestand op te geven.