Voer de vereiste taken uit voordat u de virtual appliance van 20.01 of 19.03 online upgradet.

Belangrijk: Citrix, Horizon, Horizon Cloud en ThinApp-integraties zijn niet beschikbaar voor de Workspace ONE Access 20.10 of 20.01 connector.
 • Als u verpakte ThinApp-applicaties wilt gebruiken, gebruikt u VMware Identity Manager Connector (Linux) versie 2018.8.1.0.
 • Als u andere virtuele apps wilt gebruiken, zoals Horizon-desktops en -applicaties of gepubliceerde Citrix-bronnen, gebruikt u versie 19.03.0.1 van VMware Identity Manager connector (Windows).

Voer de volgende vereiste taken uit.

 • Controleer of er ten minste 4 GB schijfruimte vrij is op de primaire rootpartitie van de virtual appliance.
 • Maak een back-up van de virtual appliance door een momentopname te maken. Raadpleeg de vSphere-documentatie voor meer informatie over het maken van momentopnamen.
 • Om ervoor te zorgen dat de Elasticsearch-gegevens niet worden verwijderd, moet u Elasticsearch voorbereiden voor de upgrade.
  • Bepaal of meerdere instanties van Elasticsearch ooit zijn uitgevoerd op een van de knooppunten van de service. Indien dit het geval is, voegt u de gegevensdirectory's van de meervoudige instanties samen.
   1. Bekijk de inhoud van de directory /db/elasticsearch/horizon/nodes.

    Het is de bedoeling dat één subdirectory met de naam 0 bestaat. Als alleen de subdirectory 0 bestaat, hoeft u geen directory's te consolideren.

    Als er ooit een tweede exemplaar van Elasticsearch is uitgevoerd, bestaat er ook een tweede directory met de naam 1. Ga door met de stappen voor het consolideren van directory's.

   2. Als er meerdere Elasticsearch-instanties bestaan, stopt u Elasticsearch en controleert u of alle processen zijn gestopt.

    Bijvoorbeeld: om Elasticsearch te stoppen, voert u de volgende opdracht uit.

    service elasticsearch stop

    Bijvoorbeeld: om te controleren of alle Elasticsearch-processen zijn gestopt, voert u de volgende opdracht uit.

    ps -ef | grep elasticsearch

    Als de opdracht grep laat zien dat er nog meer Elasticsearch-processen worden uitgevoerd, beëindigt u die processen.

   3. Om te bepalen welke directory op elk knooppunt de gegevens bevat, zoekt u naar de gegevens in de directory indices van elk knooppunt, zoals de volgende directory: /db/elasticsearch/horizon/nodes/1/indices/.
   4. Verwijder de directory die de gegevens niet bevat en wijzig indien nodig de naam van de resterende directory.

    Als directory 0 de gegevens bevat, verwijdert u directory 1.

    Als directory 1 de gegevens bevat, verwijdert u directory 0 en wijzigt u de naam van directory 1 in 0.

   5. Start Elasticsearch opnieuw.
    service elasticsearch start
   6. Zoek in /opt/vmware/elasticsearch/logs/horizon.log naar een bericht zoals het volgende:

    xx indexen hersteld naar cluster_state

    Het bericht geeft aan dat het systeem de hernoemde gegevensdirectory kan lezen, waarbij xx het aantal directory's of indexen is, in de directory /db/elasticsearch/horizon/nodes/0/indices/.

  • Verwijder de bestanden sysconfig.cloneprep en sysconfig.iamaclone van alle gekloonde serviceknooppunten.
   Meld u bijvoorbeeld aan bij elk serviceknooppunt en voer de volgende opdrachten uit als root.
   rm -f /usr/local/horizon/conf/flags/sysconfig.cloneprep
   rm -f /usr/local/horizon/conf/flags/sysconfig.iamaclone
 • Als u de rol db_owner voor de Microsoft SQL-database heeft ingetrokken, moet u deze weer toevoegen voordat u de upgrade uitvoert, anders mislukt de upgrade.

  Wijs de rol db_owner toe aan dezelfde gebruiker die tijdens de installatie is gebruikt:

  1. Meld u aan op Microsoft SQL Server Management Studio als een gebruiker met de rechten van een systeembeheerder.
  2. Maak verbinding met de database-instantie voor de service.
  3. Geef de volgende opdrachten op.

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <domain\username>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <domain\username> door het domein en de gebruikersnaam.

   Als u de SQL Server-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:
   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <loginusername>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <loginusername> door de relevante gebruikersnaam.

 • Maak een momentopname of back-up van de externe database.
 • Controleer of de service correct is geconfigureerd.
 • Controleer of de virtual appliance vapp-updates.vmware.com kan omzetten en bereiken op poort 80 en 443 via HTTP.
 • Als er een HTTP-proxyserver is vereist voor uitgaande HTTP-toegang, moet u de instellingen van de proxyserver voor de virtual appliance configureren. Zie Instellingen voor de proxyserver configureren voor de bestaande service-appliance, 20.01 of 19.03.
 • Bevestig dat er een Workspace ONE Access-upgrade bestaat. Voer de juiste opdracht uit om te controleren of er upgrades beschikbaar zijn. Zie Controleren of een Workspace ONE Access-upgrade online beschikbaar is.
 • Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten voor directory-ruimte wordt voldaan.
  Directory Minimale beschikbare ruimte
  / 4 GB
  Directory waar u het bestand dualbootupdate.tar.gz downloadt, indien van toepassing 2 GB
 • Download Photon Migration Support Tools van de downloadpagina van Workspace ONE Access 20.10 op my.vmware.com en sla het bestand op in een willekeurige directory in de virtual appliance van de service.

  Workspace ONE Access 20.10 schakelt van het besturingssysteem SUSE Linux Enterprise Server (SLES) naar het besturingssysteem VMware Photon ™. De download van Photon Migration Support Tools bevat het bestand dualbootupdate.tar.gz , dat het Photon-besturingssysteem en de bijbehorende pakketten bevat. Het upgradeproces gebruikt het bestand dualbootupdate.tar.gz wanneer u het besturingssysteem migreert van SLES naar Photon.