Gebruikers kunnen toegewezen Horizon Cloud-desktops opnieuw instellen vanuit de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-portal of -app als de instelling in Horizon Cloud dit toestaat. De optie Opnieuw instellen is handig wanneer desktops niet meer reageren.

De optie waarmee gebruikers hun desktops opnieuw kunnen instellen, wordt geconfigureerd in Horizon Cloud, niet in Workspace ONE Access. Alleen toegewezen Horizon Cloud-desktops kunnen opnieuw worden ingesteld via Workspace ONE.

Als Horizon Cloud gebruikers toestaat om desktops opnieuw in te stellen, is de optie Opnieuw instellen beschikbaar voor de desktop in de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-portal of -app. De optie wordt niet weergegeven voor desktops waarvoor opnieuw instellen niet is toegestaan.


desktop opnieuw instellen