Verify (Intelligent Hub) is een verificatiemethode met meerdere factoren (MFA) die is geïntegreerd in de Workspace ONE Intelligent Hub-app die kan worden geconfigureerd in Workspace ONE Access. Wanneer de Intelligent Hub-app is geïnstalleerd op door UEM beheerde of geregistreerde apparaten, kan Verify (Intelligent Hub) als tweede verificatiemethode worden gebruikt om toegang te krijgen tot een beperkte Hub-catalogus of beperkte apps.

Om Verify-verificatie (Intelligent Hub) te gebruiken, moeten Workspace ONE Access en Workspace ONE UEM in Hub-services zijn geïntegreerd. U schakelt de verificatiemethode in de Workspace ONE Access-services in en voegt deze vervolgens toe als verificatiemethode in de ingebouwde identiteitsprovider. Wanneer een aanvraag voor Verify-verificatie (Intelligent Hub) is vereist, stuurt Hub-services een urgent meldingsbericht naar het apparaat dat de gebruiker heeft aangewezen als het apparaat waarop de melding moet worden ontvangen.

Wanneer u toegang tot de Hub-catalogus met behulp van Verify (Intelligent Hub) vanuit een webbrowser wilt beheren, maakt u een toegangsbeleidsregel in het standaardtoegangsbeleid en wijst u Verify (Intelligent Hub) toe als de tweede verificatiemethode.

Om de toegang tot apps te beheren waarvoor een tweede verificatiebericht is vereist om er toegang tot te krijgen, moet u applicatiespecifiek toegangsbeleid maken, de apps die beperkte toegang vereisen selecteren en regels voor de verschillende apparaattypen maken die toegang hebben tot de beperkte apps.