U hebt de database geconfigureerd voor gebruik met Workspace ONE Access in de installatiewizard bij het installeren van Workspace ONE Access. U beheert de database op de pagina Bewaken > Herstellingsvermogen in de Workspace ONE Access-console.

Voorwaarden

 • De database die op de Microsoft SQL-server is gemaakt als externe databaseserver. Zie de VMware Product Interoperability Matrix voor informatie over specifieke versies die worden ondersteund door Workspace ONE Access.
 • Voor het inschakelen van versleuteling moet de Microsoft SQL-server zijn geconfigureerd met een TLS-certificaat. Zorg ervoor dat u toegang heeft tot het certificaat dat u wilt uploaden naar de Workspace ONE Access-service.
 • Als u de configuratie van de Microsoft SQL-database wijzigt, moet u ervoor zorgen dat aan de databasegebruiker de rol db_owner-rol wordt toegewezen. Leden van de databaserol db_owner kunnen alle configuratie- en onderhoudsactiviteiten in de database uitvoeren. Zie Rollen op databaseniveau wijzigen na de upgrade naar Workspace ONE Access in de Workspace ONE Access-installatiehandleiding.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer Bewaken > Herstellingsvermogen.
 3. Klik op VA-configuratie van het serviceknooppunt dat u wilt configureren en meld u aan met het beheerderswachtwoord.
 4. Klik op Databaseverbinding.
  Verificatiemodus JDBC-URL-tekenreeks
  Windows-verificatie (domein\gebruiker)
  jdbc:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>;DatabaseName=<saasdb>;integratedSecurity=true;authenticationScheme=NTLM;domain=<domainname>
  SQL Server-verificatie (lokale gebruiker)
  jdbc:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>;DatabaseName=<saasdb>

  Als u SQL Server Always On wilt inschakelen, moet u MultiSubNetFailover instellen op True in de JDBC URL

  Verificatiemodus JDBC-URL-tekenreeks
  Windows-verificatie (domein\gebruiker)
  jdbc:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>;DatabaseName=<DatabaseName>;integratedSecurity=true;authenticationScheme=NTLM;domain=<domainname>;multiSubnetFailover=true

  SQL Server-verificatie (lokale gebruiker)
  jdbc:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>;DatabaseName=<saasdb>;multiSubnetFailover=true
 5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding in die u hebt geconfigureerd bij het maken van de database. Zie Microsoft SQL-database configureren met lokale SQL Server-verificatiemodus voor Workspace ONE Access in de Workspace ONE-installatiehandleiding.
 6. Selecteer Verbinding versleutelen om een versleutelde verbinding tussen Workspace ONE Access en de Microsoft SQL-server in te stellen.
  De optie Verbinding versleutelen wordt niet ondersteund wanneer de Microsoft SQL-server is geconfigureerd in de Windows-verificatiemodus.
  Opmerking: Een versleutelde verbinding met de database verhoogt de beveiliging van gegevens die tussen netwerken worden verzonden. Het inschakelen van versleuteling kan echter de prestaties op de SQL Server vertragen.
 7. Als u het ondertekende root-CA-certificaat niet hebt geüpload, klikt u op Uploaden om het certificaat nu te uploaden
  Microsoft SQL-servers moeten zijn geconfigureerd met een TLS-certificaat om de functie Verbinding versleutelen met Workspace ONE Access te gebruiken. Zie de Microsoft SQL-serverdocumentatie voor het configureren van het TLS-certificaat.
 8. Klik op OPSLAAN om uw wijzigingen op te slaan.
  Wanneer u op OPSLAAN klikt, wordt de verbinding getest om de toegang tot de database te verifiëren.

Volgende stappen

(Optioneel) Wijzig de lidmaatschapsmachtigingen voor de databasegebruikersrol.