Wanneer er zich een fout in het primaire datacenter voordoet, kunt u een failover uitvoeren naar het secundaire datacenter. Voor het uitvoeren van een failover past u de globale load balancer of de DNS-record aan om naar de load balancer in het secundaire datacentrum te wijzen.

Zie Een DNS-record gebruiken om te regelen welk datacenter actief is.

De Workspace ONE Access-appliances in het secundaire datacentrum staan in alleen-lezen modus. Daarom zijn de meeste beheerdersbewerkingen zoals het toepassen van gebruikers of apps of het machtigen van gebruikers niet beschikbaar. Zie Workspace ONE Access-activiteiten zijn niet beschikbaar in alleen-lezen-modus.

Belangrijk: Na een failover naar het secundaire datacentrum moet u alle caches wissen in het originele primaire datacentrum. Als u een failover nodig hebt naar het originele primaire datacentrum, moeten caches in dat datacentrum leeg zijn.

Nadat de caches zijn gewist, start u alle connectorinstanties opnieuw. Voor de connectorinstanties 20.01 en later betekent het opnieuw starten van de connectorinstanties dat alle geïnstalleerde bedrijfsservices opnieuw worden gestart, zoals VMware-gebruikersverificatieservice, VMware Directory-synchronisatieservice en VMware Kerberos-verificatieservice op elke connectorinstantie.

U kunt een REST API gebruiken om de cache te wissen. Voer de volgende REST API uit in een REST-client zoals Postman:

PAD: /SAAS/jersey/manager/api/removeAllCaches

Methode: POST

Voeg headers toe:

Authorization: HZN <cookie_value>
Accept: application/vnd.vmware.horizon.manager.cache.removal.response+json
Content-type: application/vnd.vmware.horizon.manager.cache.removal.request+json’

Voeg tekst (onbewerkt) toe:

{
"cacheNames":[]
}
Opmerking:
  • U moet de API uitvoeren als tenantbeheerder. Dit is de beheerder die in het systeemdomein is gemaakt tijdens het installeren van Workspace ONE Access. Domeinaccounts die vanuit uw bedrijfsdirectory zijn gesynchroniseerd, kunnen deze functie niet uitvoeren.
  • U kunt de HZN-cookie vinden door u in de Workspace ONE Access-service als tenantbeheerder aan te melden en vervolgens naar de cookiecache van uw browser te gaan.
  • Een lege cacheNames geeft aan dat alle caches moeten worden verwijderd.

U kunt de cache ook wissen door de virtual appliances opnieuw op te starten.