Workspace ONE Access Connector 22.09 ondersteunt integratie met verpakte ThinApp-applicaties. Verpakte ThinApp-applicaties werden eerder alleen ondersteund door de Linux-gebaseerde VMware Identity Manager Connector versie 2018.8.1.0. U kunt nu uw ThinApp-verzamelingen van virtuele apps van Connector 2018.8.1.0 voor Linux migreren naar Connector 22.09 voor Windows.

Het migreren van ThinApp-verzamelingen van virtuele apps is een proces dat uit twee stappen bestaat. U migreert eerst de Connector 2018.8.1.0 voor Linux naar de Connector 19.03.0.1 voor Windows. Vervolgens migreert u van versie 19.03.0.1 naar versie 22.09.

U wordt aanbevolen alle fasen van de migratie snel na elkaar uit te voeren.

Voorwaarden

 • Alleen ThinApp-pakketten die zijn gebouwd met ThinApp-runtime 2206, kunnen worden gemigreerd.
 • Voordat u de migratie start, maakt u momentopnamen van de virtual appliances, connectoren en database van de Workspace ONE Access-service. Zie het Knowledge Base-artikel 2032907 voor informatie over het maken van momentopnamen.
 • (Installaties van Workspace ONE Access op locatie) Migreer de virtual appliance van Workspace ONE Access naar versie 22.09 voordat u begint met de migratie van de connector.
 • Bereid een Windows-server voor voor Connector 22.09. Zie Vereisten voor het migreren naar Workspace ONE Access Connector 22.09.
 • Download het installatieprogramma van VMware Identity Manager Standalone Connector 19.03.0.1 voor Windows van VMware Customer Connect en kopieer het naar de Windows-server.
 • Download Workspace ONE Access Connector 22.09 van VMware Customer Connect en kopieer deze naar de Windows-server.
 • Download het bestand cluster-support.tgz onder Cluster Migration Support Tools in VMware Customer Connect en kopieer het naar de virtual appliance van Connector 2018.8.1.0 voor Linux.

Procedure

 1. Bewerk het bestand config-state.json op de connector voor Linux.
  1. Meld u als rootgebruiker aan bij de virtual appliance van de connector voor Linux.
  2. Open het volgende bestand om het te bewerken:
   /usr/local/horizon/conf/states/${TENANT_ID}/${ID}/config-state.json
  3. Stel in de sectie appsConfig de markering enabled in op false.
  4. Sla het bestand op.
 2. Migreer de Connector 2018.8.1.0 voor Linux naar Connector 19.03.0.1 voor Windows.
  Het proces omvat het downloaden van het script generateClusterFile.sh naar de connector voor Linux, het uitvoeren van het script om een .enc-clusterbestand te genereren dat de configuratie van de connector voor Linux bevat en vervolgens het clusterbestand .enc importeert tijdens de installatie van Connector 19.03.0.1 voor Windows.

  Raadpleeg de volgende documentatie voor informatie:

  Houd rekening met de volgende overwegingen en vereisten:
  • In de upgradedocumentatie voor 19.03 staat dat VMware Identity Manager Windows Connector 19.03 geen VMware ThinApp-pakketten ondersteunt. U kunt deze verklaringen negeren voor de migratie van de connector voor Linux naar Connector 22.09 voor Windows.
  • Gebruik een beveiligde methode, zoals Secure File Transfer Protocol (SFTP), om het configuratiebestand van de connector van de ene server naar de andere over te dragen, omdat het bestand gevoelige informatie bevat.

   Omwille van de beveiliging verwijdert u ook het configuratiebestand van zowel de oude als de nieuwe servers nadat de migratie is voltooid en verwijdert u oude implementaties die niet meer nodig zijn.

  • Wanneer u Connector 19.03.0.1 voor Windows installeert, selecteert u op de accountpagina van de VMware Identity Manager Connector-service de optie Wilt u de Connector-service als domeingebruikersaccount wilt uitvoeren? en geeft u het domeingebruikersaccount op dat u wilt gebruiken.
  • Nadat u een migratie heeft uitgevoerd naar Connector 19.03.0.1, kunt u ThinApp-verzamelingen van virtuele apps niet maken, niet opslaan of niet synchroniseren, of ThinApp-applicaties niet starten. Het migreren naar versie 19.03.0.1 is alleen een stap in de ThinApp-migratie van de connector voor Linux naar Connector 22.09. Connector 19.03.0.1 is niet bedoeld voor gebruik met ThinApp.
 3. Controleer of de ThinApp-verzameling van virtuele apps wordt weergegeven op Connector 19.03.0.1.
  • Selecteer Integraties > Oude connectoren in de Workspace ONE Access-console en controleer of Connector 19.03.0.1 wordt weergegeven.
  • Selecteer Resources > Verzamelingen van virtuele apps en controleer of de ThinApp-verzameling van virtuele apps wordt weergegeven.
  • Selecteer Resources > Virtuele apps en controleer of de ThinApp-pakketten worden weergegeven.
 4. Migreer van Connector 19.03.0.1 naar Connector 22.09 door de vereisten en procedures in het volgende document te volgen: Migreren naar VMware Workspace ONE Access Connector 22.09.
  Controleer in de previewfase van de migratie of de ThinApp-verzameling van virtuele apps wordt weergegeven.
  • Selecteer Resources > Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console en controleer of de ThinApp-verzameling van virtuele apps wordt weergegeven.
  • Klik op de ThinApp-verzameling van virtuele apps en controleer of de hostnaam van Connector 22.09 wordt weergegeven onder Connectoren.
  • Selecteer Resources > Virtuele apps en controleer of de ThinApp-pakketten worden weergegeven.

Volgende stappen

Nadat u de migratie naar Workspace ONE Access Connector 22.09 heeft voltooid, controleert u of u de ThinApp-verzameling van virtuele apps kunt synchroniseren, maken en opslaan. Controleer ook gebruikerstoewijzingen en het starten van applicaties. Vervolgens kunt u de connector voor Linux verwijderen.