Gebruik deze informatie om fouten op te lossen die kunnen optreden tijdens de migratie naar Workspace ONE Access Connector 22.09.

 • Fout: wanneer u een directory van het type Active Directory via Integrated Windows Authentication probeert te migreren, wordt de volgende fout weergegeven: Enterprise-service <hostnaam connector>(EAS) respons: Onjuiste adapterconfiguratie: Aanmelding mislukt voor het opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.

  Oplossing: deze fout treedt op als er een tijdsverschil bestaat tussen de klok van de connectorserver en de klok van de domeincontroller. Werk de tijd op de connectorserver bij. U doet er verstandig aan tijdsynchronisatie in te stellen met behulp van een NTP-server.

 • Fout: resourceSync.profile.write.prohibited.in.preview.state: Het maken, bijwerken of verwijderen van een verzameling van virtuele apps is niet toegestaan wanneer de migratie zich in de previewstatus bevindt.

  Oplossing: U kunt tijdens de previewfase van de migratie geen verzamelingen van virtuele apps maken, bijwerken of verwijderen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in verzamelingen van virtuele apps, klikt u op Afbreken in het dashboard Migratie om het migratieproces te annuleren, maakt u uw wijzigingen en start u vervolgens het migratieproces opnieuw.

 • Fout: enterprise.service.migration.eis.not.found: Kan niet overgaan naar de volgende toestand omdat de virtuele-appservice niet is geconfigureerd.

  Oplossing: U moet ten minste één instantie van de virtuele-appservice installeren voordat u verzamelingen van virtuele apps kunt migreren.

 • Fout: enterprise.service.migration.all.profiles.not.migrated: Kan niet overgaan naar de volgende toestand omdat een of meer virtuele-appservices niet zijn gemigreerd.

  Oplossing: U moet alle verzamelingen van virtuele apps die zijn geconfigureerd in de Workspace ONE Access-service migreren voordat u kunt doorgaan met de migratie. Klik in de sectie Verzamelingen van virtuele apps migreren van het dashboard Migratie op Controleren en selecteer voor elke verzameling van virtuele apps een connector waarop de virtuele-appservice is geïnstalleerd en de status Actief heeft.

 • Fout: enterprise.service.migration.old.connector: Deze connectorversie kan niet worden geüpgraded naar de nieuwste connector. Upgrade uw connector naar versie 19.03.

  Oplossing: Migratie wordt ondersteund van connectorversie 19.03 en 19.03.0.1 naar 22.09.

 • Fout: Wanneer u na de migratie een Horizon-pod probeert toe te voegen of een Horizon- of Horizon Cloud-verzameling van virtuele apps probeert te synchroniseren, wordt de volgende fout weergegeven: Reactie van Enterprise-service <connectorFQDN> (EIS): Kan geen certificaat ophalen van de URL: <https://FQDN/SAML/metadata/sp.xml>.

  Oplossing: Zorg ervoor dat de Horizon Connection Servers of de onderliggende Horizon-servers van de Horizon Cloud-tenant geldige certificaten hebben die door een vertrouwde certificaatautoriteit (CA) zijn ondertekend. Als de Horizon-servers zelfondertekende certificaten hebben, moet u de certificaatketen uploaden naar de instanties van Workspace ONE Access Connector waarop de service Virtuele app is geïnstalleerd om vertrouwen tussen de connectoren en de Horizon-servers tot stand te brengen. Dit is een nieuwe vereiste vanaf Workspace ONE Access Connector 21.08. U uploadt de certificaten met behulp van het connectorinstallatieprogramma. Zie VMware Workspace ONE Connector 22.09 installeren voor meer informatie. Zorg ervoor dat u de connectorservices herstart nadat u de certificaten heeft geüpload.