De VMware Verify-verificatiemethode is niet langer beschikbaar vanaf 31 oktober 2022. De VMware Verify-applicatie is vanaf die datum niet langer beschikbaar in App Stores.

Klanten op locatie kunnen VMware Verify-verificatie blijven gebruiken tot de einddatum voor verlengde ondersteuning na de stopzetting van de versie op locatie op 30 november 2022. In Workspace ONE Access 22.09 kunnen klanten VMware Verify niet als nieuwe verificatiemethode activeren. Gebruikers die VMware Verify-verificatie al gebruiken, kunnen deze blijven gebruiken tot de ondersteuning voor VMware Verify stopt.

Raadpleeg de volgende VMware KB-artikelen voor meer informatie.