Om de Workspace ONE Intelligent Hub Out-of-box Experience (OOBE) tot stand te brengen nadat het externe toegangstoken is ingeschakeld en toegevoegd aan de ingebouwde identiteitsprovider, moet u de verificatiemethode met het externe toegangstoken toevoegen aan het standaardtoegangsbeleid dat in de Workspace ONE Access-console is geconfigureerd.

Voorwaarden

Verificatie met extern toegangstoken ingeschakeld als verificatiemethode voor ingebouwde identiteitsproviders op de pagina Integraties > Verificatiemethoden.

Procedure

 1. Klik op de pagina Resources > Beleidsregels in de Workspace ONE Access-console op Standaardbeleid bewerken en klik vervolgens op Volgende.
 2. Selecteer de rij met Apps op VMware Workspace ONE Intelligent Hub in de kolom Apparaattype.
  Als de regel niet wordt weergegeven, klikt u op Beleidsregel toevoegen. Maak vervolgens een regel met Apps op VMware Workspace ONE Intelligent Hub als apparaattype.
 3. Selecteer de verificatiemethoden die u wilt gebruiken voor toegang tot de inhoud vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app.
  Vermeld de verificatiemethode Extern toegangstoken als laatste alternatieve methode in de regel. Wanneer het externe toegangstoken wordt gedetecteerd in de verificatieaanvraag, wordt de verificatiemethode gerespecteerd. Alle andere verificatiemethoden die na het externe toegangstoken worden weergegeven, worden niet gedetecteerd.
 4. Klik op Volgende om de configuratie te controleren.
 5. Klik op Opslaan.
  Figuur 1. Toegangsbeleidsregel met behulp van het externe toegangstoken
  Verificatie met extern toegangstoken geconfigureerd in een toegangsbeleid
 6. Bekijk de volgorde van de regels in de lijst met regels op de pagina Configuratie. Als de regel met de Workspace ONE-app niet de eerste regel in de lijst met standaardtoegangsbeleid is, sleept u de regel naar de eerste rij in de lijst.
  De Workspace ONE-app moet de eerste regel in de lijst met standaardtoegangsbeleidregels zijn.
 7. Klik op Volgende.
 8. Controleer de pagina Samenvatting en klik op Opslaan.