Als u de directorysynchronisatie-, gebruikersverificatie-, Kerberos-verificatie- en virtuele-appservices wilt installeren, voert u het installatieprogramma van de Workspace ONE Access Connector uit op een Windows-server die voldoet aan alle vereisten en selecteert u de services die u wilt installeren.

U kunt kiezen tussen een snelle standaardinstallatie die standaardwaarden gebruikt voor de meeste instellingen of een aangepaste installatie waarmee u verschillende instellingen kunt configureren.

Standaardinstallatie Aangepaste installatie
Gebruikt de volgende standaardpoorten:
 • Gebruikersverificatieservice: 8090
 • Directorysynchronisatieservice: 8080
 • Kerberos-verificatieservice: 443
 • Virtuele-appservice: 8008
Opmerking: De services worden op deze poorten uitgevoerd. Alleen voor de poort van de service Kerberos-verificatie is binnenkomende connectiviteit vereist.
Hiermee kunt u aangepaste poorten voor de services opgeven
Opmerking: De services worden op deze poorten uitgevoerd. Alleen voor de poort van de service Kerberos-verificatie is binnenkomende connectiviteit vereist.
Genereert automatisch een zelfondertekend certificaat voor de connector Hiermee kunt u een vertrouwd SSL-certificaat voor de connector installeren (vereist voor Kerberos-verificatieservice)
Hiermee kunt u vertrouwde rootcertificaten uploaden naar het vertrouwensarchief. Scenario's voor het uploaden van certificaten naar de truststore zijn onder meer:
 • (Alleen installaties op locatie) Als uw instantie van de Workspace ONE Access-service een zelfondertekend certificaat heeft, moet u het rootcertificaat en, indien vereist, het tussencertificaat uploaden om vertrouwen tussen de bedrijfsservices en de instantie van de Workspace ONE Access-service tot stand te brengen.
 • (Alleen Kerberos-verificatieservice) Als u meerdere instanties van de Kerberos-verificatieservice achter een load balancer implementeert, moet u het root-CA-certificaat van de load balancer op de connectorinstanties installeren om een vertrouwensrelatie tussen de connectoren en de load balancer tot stand te brengen.
 • (Alleen de service Virtuele app) Als u verzamelingen van virtuele apps maakt om te integreren met VMware Horizon, Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single Pod Broker of Horizon Cloud Service on IBM Cloud, en de Horizon-servers zelfondertekende certificaten hebben, moet u de certificaatketen uploaden naar de connectorinstanties waarop de service Virtuele app is geïnstalleerd om vertrouwen tussen de connectoren en de Horizon Connection Servers tot stand te brengen.
Hiermee kunt u een proxyserver configureren
Hiermee kunt u een syslog-server configureren
Hiermee kunt u opties selecteren die zijn gerelateerd aan samenvoeging van meerdere sites en het filteren op trefwoorden voor Citrix-verzamelingen van virtuele apps

Ongeacht het type installatie dat u kiest, kunt u het installatieprogramma later opnieuw uitvoeren en alle instellingen aanpassen.

Tijdens de installatie wordt OpenJDK 11 ook op de server geïnstalleerd.

Voorwaarden

 • Zie Vereisten voor het installeren van Workspace ONE Access Connector.
 • Als onderdeel van het installatieproces downloadt u bestanden van de Workspace ONE Access-console. Mogelijk moet u een andere browser dan Internet Explorer gebruiken om de bestanden te downloaden. De standaardinstellingen van Internet Explorer voorkomen mogelijk dat u de bestanden downloadt.

Procedure

 1. Download het installatieprogramma voor Workspace ONE Access Connector en een configuratiebestand via de Workspace ONE Access-console.
  1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console als de systeembeheerder van het domein.
   Tip: In cloudimplementaties is de domeinbeheerder van het systeem de beheerder van wie u de aanmeldgegevens ontvangt wanneer u uw Workspace ONE Access-tenant krijgt. In implementaties op locatie is de domeinbeheerder van het systeem de beheerder die is gemaakt tijdens het installeren van een Workspace ONE Access-instantie.
  2. Selecteer Integraties > Connectoren.
  3. Klik op Nieuw.
  4. Als het dialoogvenster Bevestiging van connectorgebruik wordt weergegeven, controleert u de informatie en selecteert u Nieuwste Workspace ONE Access Connector.
   Opmerking: Het dialoogvenster Bevestiging van connectorgebruik wordt weergegeven wanneer u voor het eerst een nieuwe connector in de Workspace ONE Access-service installeert.

   (Alleen Workspace ONE Access op locatie) Als u uw selectie later wilt wijzigen, kunt u de optie Selectie van connector opnieuw instellen gebruiken die vervolgens wordt weergegeven op de pagina Connectoren of Oude connectoren. Zie Connector van selectie opnieuw instellen in VMware Workspace ONE Access voor meer informatie.

   De wizard Nieuwe connector toevoegen wordt geopend.

  5. Klik in de wizard Nieuwe connector toevoegen op de pagina Installatieprogramma downloaden op GA NAAR MYVMWARE.COM.
   De webpagina VMware Customer Connect wordt in een nieuw venster geopend. Houd de wizard geopend omdat u terug naar de wizard gaat nadat het installatieprogramma is gedownload.
  6. Meld u aan bij VMware Customer Connect en download het bestand Workspace-ONE-Access-Connector-Installer-22.09.exe van de downloadpagina voor Workspace ONE Access Connector.
  7. Ga terug naar de Workspace ONE Access-console en klik op Volgende op de pagina Installatieprogramma downloaden van de wizard Nieuwe connector toevoegen.
  8. Genereer het configuratiebestand door een wachtwoord te maken en op Configuratiebestand downloaden te klikken.
   Het configuratiebestand wordt gebruikt om communicatie tot stand te brengen tussen de bedrijfsservices die u installeert, en de Workspace ONE Access-tenant. Het bestand heeft standaard de naam es-config.json.
   Belangrijk:
   • Het wachtwoord moet minstens 14 tekens bevatten en minstens één cijfer, één hoofdletter en één speciaal teken bevatten. Alleen de volgende speciale tekens zijn toegestaan:

    @ ! , # $ { } ( ) _ + . < > ? *

    Alle tekens moeten zichtbare afdrukbare ASCII-tekens zijn.

   • Noteer het wachtwoord. U moet het wachtwoord en het pad naar het configuratiebestand invoeren wanneer u het installatieprogramma voor de connector uitvoert.

    Het configuratiebestand en het wachtwoord zijn ook vereist voor toekomstige connectorupgrades. Sla het wachtwoord op een veilige manier op voor toekomstig gebruik. Als u niet over het wachtwoord beschikt wanneer u de connector upgradet, kunt u een nieuw configuratiebestand genereren.

   Voorzichtig: Het configuratiebestand bevat gevoelige informatie zoals de tenant-URL, de tenant-ID, de client-ID en het clientgeheim voor elk van de bedrijfsservices, en de wachtwoordhash. Het is van cruciaal belang dat u het bestand niet deelt of openbaar weergeeft.
  9. Nadat u het configuratiebestand heeft gedownload, klikt u op Volgende in de wizard.
 2. Kopieer de installatie- en configuratiebestanden naar de Windows-server waarop u de services wilt installeren.
 3. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatiewizard voor Workspace ONE Access Connector uit te voeren.
  De installer controleert de vereisten op de server. Als .NET Framework niet is geïnstalleerd of niet overeenkomt met de vereiste versie, wordt u gevraagd om dit onderdeel te installeren en de server te herstarten. Nadat de installatie van .NET Framework is voltooid, voert u het installatieprogramma opnieuw uit om het installatieproces te hervatten.
  Voorzichtig: Start het systeem niet opnieuw als u de connector op een server met Connector 19.03.x installeert als onderdeel van de migratie van de connector. Als u dit doet, wordt Connector 19.03.x onbruikbaar. Start het systeem pas opnieuw nadat het volledige migratieproces van de connector is voltooid.
 4. Klik op de welkomstpagina op Volgende.
  ""
 5. Lees en accepteer de licentieovereenkomst en klik vervolgens op Volgende.
  De optie 'Ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst' is geselecteerd.
 6. Selecteer de services die u wilt installeren.
  Alle services zijn geselecteerd.
  De services worden standaard geïnstalleerd in C:\Program Files. Als u de installatiemap wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen en selecteert u de map.
 7. Klik op Volgende.
 8. Voer de volgende acties uit op de pagina Configuratiebestand opgeven.
  1. Selecteer het configuratiebestand dat u heeft gedownload via de Workspace ONE Access-console.
   Als het configuratiebestand zich in dezelfde map bevindt als het installatieprogramma en de standaardnaam es-config.json heeft, wordt het automatisch weergegeven in het tekstvak.
  2. Voer het wachtwoord in dat u voor het configuratiebestand heeft ingesteld tijdens het genereren ervan.
  3. Als u de connector in de FIPS-modus wilt installeren, schakelt u het selectievakje FIPS inschakelen in.
   FIPS verwijst naar de Federal Information Processing Standard, waarmee beveiligingsvereisten voor cryptografische modules worden opgegeven. Voordat u deze optie selecteert, raadpleegt u Workspace ONE Access Connector en FIPS-modus (alleen Workspace ONE Access FedRAMP) voor vereisten voor de FIPS-modus.
   Voorzichtig:
   • Workspace ONE Access Connector in de FIPS-modus wordt alleen ondersteund met Workspace ONE Access FedRAMP-tenants. Andere typen tenants en Workspace ONE Access-installaties op locatie ondersteunen de connector in de FIPS-modus niet.
   • Selecteer de optie FIPS inschakelen niet als u van Connector 19.03.x of lager migreert naar Connector 22.09. De FIPS-modus wordt niet ondersteund in een migratiescenario.
   • Na de installatie kunt u niet overschakelen van de FIPS-modus naar de niet-FIPS-modus, of van de niet-FIPS-modus naar de FIPS-modus. Maak uw beslissing dienovereenkomstig.

  De optie FIPS inschakelen is geselecteerd.
 9. Kies tussen Standaard en Aangepaste installatie.
  De standaardoptie is geselecteerd.
 10. Als u Standaardinstallatie heeft geselecteerd, voert u de volgende stappen uit.
  1. (Alleen Kerberos-verificatieservice en virtuele-appservice) Op de pagina Serviceaccount opgeven geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord op van het domeingebruikersaccount dat moet worden gebruikt om de Kerberos-verificatieservice en de virtuele-appservice uit te voeren.

   Voer de gebruikersnaam in de indeling DOMEIN\Gebruikersnaam in, zoals EXAMPLE\administrator. U kunt ook op Bladeren klikken en het domein en de gebruiker selecteren.

   Als u geen domeinen of gebruikers kunt vinden wanneer u op Bladeren klikt, typt u ze in het tekstvak in de opgegeven indeling.

   Belangrijk: De Kerberos-verificatieservice ondersteunt alleen de volgende speciale tekens in het wachtwoord van het domeingebruikersaccount:

   ! ( & % @ / = ? * , .

   Als het wachtwoord andere speciale tekens bevat, mislukt de installatie van de Kerberos-verificatieservice.

   Belangrijk: In Workspace ONE Access Connector 22.09.1.0 ondersteunt de service Virtuele app het teken # niet in het wachtwoord van het domeingebruikersaccount.
   ""
   Opmerking: De pagina Serviceaccount opgeven wordt alleen weergegeven als u de Kerberos-verificatieservice of virtuele-appservice installeert.
  2. Klik op Volgende.
  3. Controleer uw selecties op de pagina Gereed om het programma te installeren en klik vervolgens op Installeren.
   De services worden samen met de poorten weergegeven. Proxy- en syslog-servers zijn niet geconfigureerd. Het SSL-certificaat is zelfondertekend.
   De installatie neemt een paar minuten in beslag.
   Voorzichtig: Op het einde van het installatieproces wordt u mogelijk gevraagd het systeem opnieuw te starten. Start het systeem niet opnieuw als u de connector op een server met Connector 19.03.x installeert als onderdeel van de migratie van de connector. Start het systeem pas opnieuw nadat het volledige migratieproces van de connector is voltooid.
 11. Als u Aangepaste installatie heeft geselecteerd, voert u de volgende stappen uit.
  1. Voer, indien nodig, een proxyserver in op de pagina Informatie over proxyserver opgeven.
   De bedrijfsservices krijgen toegang tot webservices op internet. Als uw netwerkconfiguratie internettoegang biedt via een HTTP-proxy, moet u uw proxyserver invoeren. Zie Systeemvereisten voor Workspace ONE Access Connector 22.09 voor informatie over ondersteunde proxy's.

   U kunt ook een lijst met niet-proxyhosts opgeven. Dit zijn hosts die direct moeten worden bereikt zonder via de proxyserver te gaan.

   1. Schakel het selectievakje Proxy inschakelen in.
   2. Voer de hostnaam in, opgegeven als FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name) of IP-adres van de proxyserver.
   3. Voer de poort van de proxyserver in.
   4. Als u een niet-proxyhost wilt opgeven (hosts die direct moeten worden bereikt zonder via de proxyserver te gaan), voert u de FQDN of het IP-adres in het tekstvak Niet-proxyhosts in. Gebruik de volgende indeling, waarbij elk item wordt gescheiden door |:

    host1|host2

   5. Als de proxyserver verificatie vereist, selecteert u Basis en voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver in.
   De optie Proxy inschakelen is geselecteerd.
  2. Klik op Volgende.
  3. Als u op de pagina Syslog-server opgeven een of meer externe syslog-servers wilt gebruiken om gebeurtenisberichten op applicatieniveau op te slaan, selecteert u de optie Syslog inschakelen en voert u het IP-adres of de FQDN van de syslog-server en de poort in.

   Als u één syslog-server wilt opgeven, gebruikt u de volgende indeling:

   host:poort

   Als u meerdere syslog-servers wilt opgeven, gebruikt u de volgende indeling:

   host:poort,host:poort,host:poort

   waarbij host de volledig gekwalificeerde domeinnaam of het IP-adres van de syslog-server is en poort het poortnummer is. Bijvoorbeeld:

   syslog1.example.com:54

   of

   syslog1.example.com:514,syslog2.example.com:601,syslog3.example.com:163

   De optie Syslog inschakelen is geselecteerd.
   Opmerking: Alleen gebeurtenissen op applicatieniveau worden naar syslog-servers geëxporteerd. Gebeurtenissen van besturingssystemen worden niet geëxporteerd.
  4. Klik op Volgende.
  5. (Alleen de service Virtuele app) Als u van plan bent op de pagina Citrix-configuratie Workspace ONE Access te integreren met een Citrix-omgeving waarvoor samenvoeging van meerdere sites of het filteren op trefwoorden is geconfigureerd, selecteert u de opties die op uw scenario van toepassing zijn.
   Geen van de Citrix-configuratieopties zijn geselecteerd.
   • Beperkte PowerShell-sessie voor Citrix StoreFront inschakelen

    Selecteer deze optie alleen als uw Citrix-omgeving de PowerShell-opdrachten beperkt die op afstand in StoreFront kunnen worden uitgevoerd. Als u deze optie selecteert, moet u ook een configuratiebestand voor een PowerShell-sessie maken in StoreFront, zodat de service Virtuele app de beperkte opdrachten kan uitvoeren die zijn vereist voor samenvoeging van meerdere sites en het filteren op trefwoorden. Voer in het tekstvak Configuratienaam de configuratienaam in die u heeft opgegeven tijdens het maken van het sessieconfiguratiebestand, zonder de extensie. In de naam zijn alleen alfanumerieke tekens toegestaan.

   • Filteren op trefwoorden met Citrix inschakelen

    Selecteer deze optie als het filteren op trefwoorden is ingeschakeld in StoreFront.

    Als u wilt dat Workspace ONE Access het filteren op trefwoorden ondersteunt, mag uw Citrix-omgeving geen beperkingen hebben voor de PowerShell-opdrachten die extern in StoreFront kunnen worden uitgevoerd, of moet u de optie Beperkte PowerShell-sessie voor Citrix StoreFront inschakelen en een configuratiebestand voor een PowerShell-sessie instellen zodat de service Virtuele app beperkte opdrachten kan uitvoeren.

   • Automatisch laden van StoreFront-modules in Citrix uitschakelen

    De service Virtuele app laadt bepaalde modules in StoreFront om het filteren op trefwoorden te ondersteunen. Selecteer deze optie als u niet wilt dat de service Virtuele app de modules laadt. De nodige opdrachten worden vervolgens uitgevoerd via de configuratie-instellingen voor de beperkte PowerShell-sessie.

   Zie Samenvoeging van meerdere sites en het filteren op trefwoorden in Workspace ONE Access configureren in Resources in Workspace ONE Access instellen voor meer informatie.

  6. Upload op de pagina Vertrouwde rootcertificaten installeren root- of tussen-CA-certificaten naar de truststore, indien nodig.
   De connector kan veilige verbindingen tot stand brengen met servers en clients waarvan de certificaatketen een van deze certificaten bevat. Scenario's voor het uploaden van certificaten naar de truststore zijn onder meer:
   • (Alleen installaties op locatie) Als uw instantie van de Workspace ONE Access-service een zelfondertekend certificaat heeft dat u heeft geïnstalleerd, moet u het rootcertificaat en, indien vereist, het tussencertificaat uploaden om vertrouwen tussen de bedrijfsservices en de instantie van de Workspace ONE Access-service tot stand te brengen.
   • (Alleen Kerberos-verificatieservice) Als u meerdere instanties van de Kerberos-verificatieservice achter een load balancer implementeert, moet u het root-CA-certificaat van de load balancer op de connectorinstanties installeren om een vertrouwensrelatie tussen de connectoren en de load balancer tot stand te brengen.
   • (Alleen de service Virtuele app) Als u verzamelingen van virtuele apps maakt om te integreren met VMware Horizon, Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single Pod Broker of Horizon Cloud Service on IBM Cloud, en de Horizon-servers zelfondertekende certificaten hebben, moet u de certificaatketen uploaden naar de connectorinstanties waarop de service Virtuele app is geïnstalleerd om vertrouwen tussen de connectoren en de Horizon Connection Servers tot stand te brengen. Als de Horizon-servers certificaten hebben die zijn ondertekend door een openbare certificaatautoriteit, hoeft u de certificaten niet te uploaden naar het vertrouwensarchief van de connector. Het gebruik van certificaten die zijn ondertekend door een openbare certificaatautoriteit wordt aanbevolen.

   U kunt ook later vertrouwde root certificaten uploaden na de installatie.

   ""
  7. Klik op Volgende.
  8. Controleer de standaardpoorten waarop de bedrijfsservices worden uitgevoerd en geef andere poorten op als deze poorten door andere applicaties worden gebruikt.

   Voor de poort van de Kerberos-verificatieservice is binnenkomende connectiviteit vereist. Voor de poorten van de gebruikersverificatie-, directorysynchronisatie- en virtuele-appservice is geen binnenkomende connectiviteit vereist.

   Voorbeeldpoorten zijn 8080 voor directorysynchronisatie, 8090 voor gebruikersverificatie, 443 voor Kerberos-verificatie en 8008 voor de service Virtuele app.
  9. (Alleen Kerberos-verificatieservice) Selecteer op de pagina SSL-certificaat voor Kerberos-verificatieservice het certificaat dat u wilt gebruiken voor de connectorserver.
   Voor de Kerberos-verificatieservice is een vertrouwd SSL-certificaat vereist dat is ondertekend door een openbare of interne certificaatautoriteit. Als u tijdens de installatie geen vertrouwd SSL-certificaat uploadt, wordt automatisch een zelfondertekend certificaat gegenereerd. U kunt later een vertrouwd SSL-certificaat uploaden.
   • Als u een vertrouwd SSL-certificaat wilt uploaden, schakelt u het selectievakje Wilt u uw eigen SSL-certificaat gebruiken? in, klikt u op Bladeren en selecteert u het certificaatbestand.

    Het certificaatbestand moet de indeling PEM of PFX hebben. Als u een PEM-bestand uploadt, uploadt u ook de persoonlijke sleutel. Als u een PFX-bestand uploadt, geeft u ook het certificaatwachtwoord op. Zie Een SSL-certificaat voor de service Kerberos-verificatie uploaden voor informatie over certificaatvereisten.

   • Als u het automatisch gegenereerde, zelfondertekende certificaat wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Wilt u uw eigen SSL-certificaat gebruiken? in.
    Opmerking: Als u het met Workspace ONE Access gegenereerde zelfondertekend certificaat gebruikt, moet u het rootcertificaat dat met Workspace ONE Access is gegenereerd, aan truststores van clients toevoegen. U kunt het rootcertificaat, root_ca.per, na de installatie ophalen uit INSTALLDIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\conf.

    Hoewel u het zelfondertekende certificaat kunt gebruiken voor testdoeleinden, worden vertrouwde SSL-certificaten die zijn ondertekend door een publieke of interne CA, aanbevolen voor productiegebruik.

   De optie Wilt u uw eigen SSL-certificaat gebruiken? is geselecteerd.
  10. Klik op Volgende.
  11. (Alleen Kerberos-verificatieservice en virtuele-appservice) Op de pagina Serviceaccount opgeven geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord op van het domeingebruikersaccount dat moet worden gebruikt om de Kerberos-verificatieservice en de virtuele-appservice uit te voeren.
   Belangrijk: De Kerberos-verificatieservice ondersteunt alleen de volgende speciale tekens in het wachtwoord van het domeingebruikersaccount:

   ! ( & % @ / = ? * , .

   Als het wachtwoord andere speciale tekens bevat, mislukt de installatie van de Kerberos-verificatieservice.

   Belangrijk: In Workspace ONE Access Connector 22.09.1.0 ondersteunt de service Virtuele app het teken # niet in het wachtwoord van het domeingebruikersaccount.

   Voer de gebruikersnaam in de indeling DOMEIN\Gebruikersnaam in, zoals EXAMPLE\administrator. U kunt ook op Bladeren klikken en het domein en de gebruiker selecteren.

   ""
   Opmerking: Als u geen domeinen of gebruikers kunt vinden wanneer u op Bladeren klikt, typt u ze in het tekstvak in de hierboven opgegeven indeling.
   Opmerking: De pagina Serviceaccount opgeven wordt alleen weergegeven als u de Kerberos-verificatieservice of de virtuele-appservice installeert.
  12. Controleer uw selecties op de pagina Gereed om het programma te installeren en klik vervolgens op Installeren.
   De installatie neemt een paar minuten in beslag.
   Voorzichtig: Op het einde van het installatieproces wordt u mogelijk gevraagd het systeem opnieuw te starten. Start het systeem niet opnieuw als u de connector op een server met Connector 19.03.x installeert als onderdeel van de migratie van de connector. Start het systeem pas opnieuw nadat het volledige migratieproces van de connector is voltooid.
 12. Nadat de installatie is voltooid, controleert u of de services op de Windows-server worden uitgevoerd.
  Servicenamen:
  • VMware-directorysynchronisatieservice
  • VMware-gebruikersverificatieservice
  • VMware Kerberos-verificatieservice
  • VMware virtuele-appservice
 13. Ga naar de Workspace ONE Access-console en vernieuw de pagina Connectoren om te controleren of de nieuwe services worden weergegeven en de status Actief hebben.
  Als de installatie mislukt, verwijdert u zowel het installatieprogramma als het configuratiebestand dat u van de Workspace ONE Access-console heeft gedownload en start u vervolgens het installatieproces opnieuw.

resultaten

Nadat de installatie is voltooid, worden de bedrijfsservices die u heeft geïnstalleerd, bij de Workspace ONE Access-tenant geregistreerd en op de pagina Connectoren in de Workspace ONE Access-console weergegeven.

Bijvoorbeeld:


De pagina Connectoren geeft een overzicht van de connector en alle geïnstalleerde services. De status is Actief, de gezondheidsstatus is groen en de versie is 22.09.

Volgende stappen

 • Configureer de bedrijfsservices die u heeft geïnstalleerd, in de Workspace ONE Access-console. Voor informatie over het integreren van directory's met behulp van de directorysynchronisatieservice raadpleegt u Integratie van directory's met behulp van VMware Workspace ONE Access. Zie Verificatiemethoden voor gebruikers in VMware Workspace ONE Access beheren voor informatie over het configureren van verificatie met behulp van de gebruikersverificatie- of Kerberos-verificatieservice. Zie Resources in VMware Workspace ONE Access instellen voor informatie over het integreren van virtuele apps voor Horizon, Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker of Horizon Cloud Service on IBM Cloud, Citrix of ThinApp met behulp van de service Virtuele app.
 • (Alleen Kerberos-verificatieservice) Als u het met Workspace ONE Access gegenereerde zelfondertekend certificaat gebruikt voor de Kerberos-verificatieservice, moet u het rootcertificaat dat met Workspace ONE Access is gegenereerd, aan truststores van clients toevoegen. U kunt het rootcertificaat, root_ca.per, ophalen uit INSTALLDIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\conf.

  Hoewel u het zelfondertekende certificaat kunt gebruiken voor testdoeleinden, worden vertrouwde SSL-certificaten die zijn ondertekend door een publieke of interne CA, aanbevolen voor productiegebruik. Zie Een SSL-certificaat voor de service Kerberos-verificatie uploaden.