Drempelwaarden voor synchronisatiebeveiligingen kunnen worden geconfigureerd in de Workspace ONE Access-directory om te voorkomen dat de configuratie van de gebruikers en groepen die via uw Active Directory of LDAP-directory met de directory worden gesynchroniseerd, onbedoeld wordt gewijzigd.

De drempelwaarden voor synchronisatiebeveiliging die worden ingesteld beperken hoe vaak de gebruikers en groepen tijdens de synchronisatie van de directory kunnen worden gewijzigd. Als er aan van de drempelwaarden voor directorybeveiliging is voldaan, stopt de directorysynchronisatie en wordt een bericht weergegeven op de pagina Synchronisatielogboek van de directory. Als SMTP in de Workspace ONE Access-console is geconfigureerd, ontvangt u een e-mailbericht wanneer de synchronisatie is mislukt vanwege de schending van een beveiliging.

Wanneer synchronisatie is mislukt, kunt u naar de pagina Synchronisatie-instellingen > Synchronisatielogboek van de directory gaan om een beschrijving te vinden van het type beveiligingsschending.

Om de synchronisatie te voltooien, kunt u de percentagedrempel van de beveiliging verhogen op de pagina Instellingen voor beveiligingsmaatregelen, of u kunt handmatig synchroniseren met de optie Synchronisatie > Synchronisatie zonder beveiligingsmaatregelen op de directorypagina. Wanneer u zonder beveiligingsmaatregelen synchroniseert, worden de beveiligingswaarden niet alleen voor de huidige synchronisatiesessie afgedwongen.

Wanneer u directorysynchronisatie voor de eerste keer uitvoert, worden de drempelwaarden voor synchronisatiebeveiliging niet afgedwongen.

Opmerking: Wanneer u de functie Beveiligingen synchroniseren niet wilt gebruiken, verwijdert u de waarden uit het vervolgkeuzemenu. Als de tekstvakken van de drempels voor synchronisatiebeveiligingen leeg zijn, worden synchronisatiebeveiligingen niet geactiveerd.