U kunt een sjabloon maken om een groep cliënten in staat te stellen zich dynamisch te registreren op de Workspace ONE Access-service zodat gebruikers toegang krijgen tot een specifieke applicatie.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Instellingen > Externe toegang tot app in de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op Sjablonen.
 3. Klik op Sjabloon maken.
 4. Op de pagina Sjabloon maken voert u de volgende informatie in over de applicatie.
  Label Beschrijving
  Sjabloon-ID Voer een unieke naam in die deze sjabloon identificeert.
  Applicatie Selecteer Identity Manager
  Bereik Selecteer de informatie die het token bevat. Wanneer u NAAPS selecteert, wordt OpenID ook geselecteerd.
  URI-verwijzing Voer de geregistreerde doorverwijzings-URI in.
  Geavanceerde sectie Klik op Geavanceerd.
  Tokentype Selecteer Drager. Dit kenmerk vertelt de applicatie welk type toegangstoken deze heeft ontvangen. Voor Workspace ONE Access zijn de tokens dragertokens.
  Lengte van token Laat de standaardinstelling staan, 32 bytes.
  Vernieuwingstoken uitgeven

  Houd deze optie ingeschakeld om vernieuwingstokens te gebruiken.

  Token TTL openen Stel de levensduur voor het toegangstoken in. Het toegangstoken vervalt op basis van de TTL-set die is ingesteld in TTL-token (Time-To-Live) openen. Als Vernieuwingstoken uitgeven is ingeschakeld en het toegangstoken vervalt, gebruikt de applicatie het vernieuwingstoken om een nieuw toegangstoken aan te vragen.
  TTL vernieuwingstoken Stel de TTL van het vernieuwingstoken in. Nieuwe toegangstokens kunnen worden aangevraagd tot het vernieuwingstoken vervalt.
  Inactieve TTL-token (Time-to-Live) Configureer hoelang een vernieuwingstoken inactief kan zijn voordat het opnieuw kan worden gebruikt.
  Gebruikerstoekenning Schakel Gebruikers vragen om toegang niet in.
 5. Klik op Toevoegen.

Volgende stappen

In de bronapplicatie stelt u de URL van de Workspace ONE Access-service in als website die geïntegreerde verificatie ondersteunt.