Controleer de gebruikerskenmerken die worden ingesteld voor alle Workspace ONE Access-directory's op de pagina Gebruikerskenmerken en pas deze waar nodig aan. Wanneer een gebruiker wordt ingericht via just-in-time-provisioning, worden de gegevens in de SAML-bevestiging of het OpenID Connect-token gebruikt om de gebruiker te maken. Alleen de SAML-kenmerken of OpenID Connect-claims die overeenkomen met de kenmerken die op de pagina Gebruikerskenmerken staan, worden gebruikt.

Opmerking: Een OpenID Connect-identiteitsprovider is alleen voor Workspace ONE Access-cloudtenants.
Belangrijk: Als een kenmerk op de pagina Gebruikerskenmerken als vereist is gemarkeerd, moet de SAML-bevestiging of het OpenID Connect-token het kenmerk bevatten, anders mislukt de aanmelding.

Wanneer u de gebruikerskenmerken wijzigt, moet u er rekening mee houden dat dit invloed heeft op andere directory's en configuraties in uw tenant. De pagina Gebruikerskenmerken is van applicatie op alle directory's in uw tenant.

Opmerking: U hoeft het vereiste domain-kenmerk niet te markeren.

Procedure

  1. Controleer de kenmerken op de pagina Instellingen > Gebruikerskenmerken in de beheerconsole en breng zo nodig wijzigingen aan.
  2. Klik op Opslaan.