Nadat de eerste configuratie van de Workspace ONE Access-appliance is voltooid, kunt u naar de Workspace ONE Access-consolepagina's gaan om certificaten te installeren, appliancewachtwoorden te beheren en logboekbestanden te downloaden. U kunt ook de database bijwerken, de FQDN voor Workspace ONE Access wijzigen en een externe syslog-server configureren.

De pagina's met configuratie-instellingen zijn rechtstreeks beschikbaar op https://WS1AccessHostnameFQDN:8443/cfg/ of selecteer Bewaken > Herstellingsvermogen in de Workspace ONE Access-console en klik op VA-configuratie. U voert het beheerderswachtwoord in om toegang te krijgen tot de VA-configuratiepagina's.

Naam van pagina Beschrijving van instelling
Databaseverbinding De instelling voor de databaseverbinding, intern of extern, is ingeschakeld. U kunt het type database wijzigen. Wanneer u Externe database selecteert, kunt u de URL van de externe database, de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren. Als u een externe database wilt instellen, raadpleegt u de sectie De Workspace Access-servicedatabase maken in de meest recente installatiehandleiding voor Workspace ONE Access.
SSL-certificaten installeren Op de tabbladen van deze pagina kunt u een SSL-certificaat voor Workspace ONE Access installeren, het zelfondertekend Workspace ONE Access-rootcertificaat downloaden en vertrouwde rootcertificaten installeren. Bijvoorbeeld: als Workspace ONE Access is geconfigureerd achter een load balancer, kunt u het rootcertificaat van de load balancer installeren. Zie SSL-certificaten in Workspace ONE Access-service gebruiken (alleen op locatie).
Mobiele SSO Op deze pagina kunt u de certificaatproxy in Workspace ONE Access instellen om aanvragen voor Mobiele SSO voor Android te beheren. Zie de handleiding Mobiele Single Sign-On voor Android bij VMware Workspace ONE Access.
FQDN van Workspace ONE Access. U kunt op deze pagina de Workspace ONE Access FQDN bekijken of wijzigen. De Workspace ONE Access FQDN is de URL waarmee gebruikers toegang krijgen tot de service.
Syslog configureren Op deze pagina kunt u een externe syslog-server inschakelen. Logboeken van Workspace ONE Access worden naar deze externe server verzonden. Zie Syslog-servers configureren voor Workspace ONE Access in de meest recenteinstallatiehandleiding voor Workspace ONE Access.
Wachtwoord wijzigen Op deze pagina kunt u het beheerderswachtwoord van de Workspace ONE Access wijzigen.
Systeembeveiliging Op deze pagina kunt u het rootwachtwoord voor de Workspace ONE Access-appliance en het ssh-wachtwoord dat u gebruikt om u op afstand aan te melden, wijzigen.
Proxyconfiguratie HTTPS-proxyinstellingen configureren.
Locaties van logboekbestanden U kunt de logboeken in een zip-bestand downloaden. Zie de sectie Logboekbestandsinformatie voor Workspace ONE Access in de installatiehandleiding voor Workspace ONE Access.
Tijdsynchronisatie Configureer de tijdsynchronisatie voor de Workspace ONE Access-service op deze pagina. Raadpleeg de sectie Tijdsynchronisatie configureren voor de Workspace ONE Access-service in de meest recente installatiehandleiding voor Workspace ONE Access.