In de meeste scenario's waarbij sprake is van een storing kunt u een failback uitvoeren naar het primaire datacenter zodra dat datacenter weer functioneert.

Procedure

 1. Pas de globale load balancer of de DNS-record aan om naar de load balancer in het primaire datacenter te wijzen.
 2. Wis de cache in het secundaire datacenter.
  Voer de volgende REST API uit in een REST-client zoals Postman:

  PAD: /SAAS/jersey/manager/api/removeAllCaches

  Methode: POST

  Voeg headers toe:

  Authorization: HZN <cookie_value>
  Accept: application/vnd.vmware.horizon.manager.cache.removal.response+json
  Content-type: application/vnd.vmware.horizon.manager.cache.removal.request+json’

  Voeg tekst (onbewerkt) toe:

  {
  "cacheNames":[]
  }
  Opmerking:
  • U moet de API uitvoeren als tenantbeheerder. Dit is de beheerder die in het systeemdomein is gemaakt tijdens het installeren van Workspace ONE Access. Domeinaccounts die vanuit uw bedrijfsdirectory zijn gesynchroniseerd, kunnen deze functie niet uitvoeren.
  • U kunt de HZN-cookie vinden door u in de Workspace ONE Access-service als tenantbeheerder aan te melden en vervolgens naar de cookiecache van uw browser te gaan.
  • Een lege cacheNames geeft aan dat alle caches moeten worden verwijderd.

  U kunt de cache ook wissen door de virtual appliances opnieuw op te starten.

 3. Start alle connectorinstanties opnieuw op om het communicatiekanaal te herstellen.

  Voor de connectorinstanties 20.01 en later betekent het opnieuw starten van de connectorinstanties dat alle geïnstalleerde bedrijfsservices opnieuw worden gestart, zoals VMware-gebruikersverificatieservice, VMware Directory-synchronisatieservice en VMware Kerberos-verificatieservice op elke connectorinstantie.