De synchronisatie van de directory is voltooid, maar er worden geen gebruikers weergegeven in gesynchroniseerde groepen in de Workspace ONE Access-console.

Probleem

Nadat een directory handmatig of automatisch op basis van het synchronisatieschema is gesynchroniseerd, is het synchronisatieproces voltooid, maar worden er geen gebruikers in gesynchroniseerde groepen weergegeven.

Opmerking: Controleer of de groep rechten heeft voor een applicatie of dat de groepsnaam is toegevoegd aan een toegangsbeleidsregel. Wanneer u groepen toevoegt en ze synchroniseert, worden alleen groepsnamen gesynchroniseerd naar de directory. Gebruikers die lid van de groep zijn, worden pas naar de directory gesynchroniseerd wanneer de groep rechten voor een applicatie heeft of de naam van de groep aan een toegangsbeleidsregel is toegevoegd.

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen als u twee of meer knooppunten in een cluster heeft en er een tijdverschil van meer dan vijf seconden tussen de knooppunten bestaat.

Oplossing

  1. Zorg ervoor dat er geen tijdverschil tussen de knooppunten zit. Gebruik dezelfde NTP-server op alle knooppunten in het cluster om de tijd te synchroniseren.
  2. Start de service opnieuw op alle knooppunten.
    service horizon-workspace restart
  3. (Optioneel) Verwijder de groep in de Workspace ONE Access-console, voeg de groep weer toe bij de synchronisatie-instellingen en synchroniseer de directory vervolgens opnieuw.