Zorg ervoor dat u voldoet aan deze vereisten voor het implementeren van Workspace ONE Access in een secundair datacentrum.

  • Zorg ervoor dat het Workspace ONE Access-certificaat de FQDN van de load balancer van het primaire datacentrum bevat evenals de FQDN van de load balancer van het secundaire datacentrum. Anders moet het certificaat een jokertekencertificaat zijn.
  • Poorten 443 en 8443 moeten open staan tussen alle Workspace ONE Access-instanties, zowel binnen een cluster als tussen clusters in verschillende datacentrums.