Voor Workspace ONE Access is databasereplicatie geconfigureerd, zodat de gegevens consistent blijven over de databaseservers binnen het primaire datacenter en naar het secundaire datacenter.

U moet uw externe database configureren voor hoge beschikbaarheid. Configureer een primaire en secundaire database-architectuur, waarbij de secundaire database een exacte replica van de primaire database is.

Raadpleeg de documentatie van uw externe database voor informatie.

Wanneer u SQL Server Always On gebruikt, gebruik dan de hostnaam of het IP-adres van de SQL Serverluisteraar wanneer u de database in elke Workspace ONE Access-appliance configureert. Bijvoorbeeld:

jdbc:sqlserver://<hostname_or_IP_address:port#>;DatabaseName=<DatabaseName>;integratedSecurity=true;authenticationScheme=NTLM;domain=<domainname>;multiSubnetFailover=true