Voordat u Workspace ONE Access op locatie implementeert, moet u uw omgeving voorbereiden. Deze voorbereiding omvat het downloaden van het Workspace ONE Access OVA-bestand, het maken van DNS-records, en het verkrijgen van IP-adressen.

Voorwaarden

Voordat u met de installatie van Workspace ONE Access begint, voltooit u eerst de vereiste taken.

  • U heeft één of meer ESX-servers nodig om de virtual appliance van Workspace ONE Access te implementeren.
    Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over ondersteunde vSphere- en ESX-serverversies de VMware Product Interoperability Matrix op http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.
  • Voor VMware vSphere Client of vSphere Web Client moet het OVA-bestand worden geïmplementeerd en moet er op afstand verbinding worden gemaakt met de geïmplementeerde virtual appliance om netwerken te configureren.
  • Download het Workspace ONE Access OVA-bestand van de VMware-website.