Nadat u knooppunten in het secundaire datacenter heeft gemaakt en OpenSearch voor replicatie heeft geconfigureerd, stelt u de cluster-ID voor het secundaire datacenter in en controleert u of het cluster correct is ingesteld.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Bewaken > Herstellingsvermogen in de Workspace ONE Access-console.
 2. Vervang in het bovenste venster de Cluster-ID van alle knooppunten in het secundaire datacentercluster door een ander nummer dan het eerste datacenter.
  Bijvoorbeeld:

  secundaire clustergroep

 3. Controleer of de knooppunten correct zijn gegroepeerd door de cluster-ID's van de knooppunten te controleren en breng zo nodig wijzigingen aan.
  Alle knooppunten in een cluster moeten dezelfde cluster-ID hebben.
  • Klik op het potloodpictogram naast het nummer om de Cluster-ID van een knooppunt bij te werken.
  • Als u een knooppunt uit het cluster wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.
 4. Voor elk knooppunt dat in het linkervenster wordt weergegeven, scrolt u omlaag naar de sectie Ingebouwde componenten en controleert u of de clusterinformatie van OpenSearch en Ehcache correct is.
  Bijvoorbeeld:
  De sectie Geïntegreerde onderdelen op de pagina Herstellingsvermogen in de console