U kunt uw callout REST URI registreren om uw beheersysteem voor applicaties te integreren met Workspace ONE Access.

Voorwaarden

Wanneer u de REST API-goedkeuringsengine selecteert, moet uw beheersysteem voor applicaties zijn geconfigureerd en de URI beschikbaar zijn via de callout REST API die de aanvragen ontvangt van Workspace ONE Access.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console Resources > Webapps of Resources > Virtuele apps op basis van het type apps waarvoor u goedkeuringen configureert.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer Goedkeuringen in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Instellingen .
 4. Stel Goedkeuringen inschakelen in op Ja.
  De Goedkeuringsengine is ingesteld op REST API.
 5. Configureer de volgende tekstvakken.
  Optie Beschrijving
  URI Voer de callback-URI van de REST-bron in die de calloutaanvraag waarneemt.
  Gebruikersnaam (Optioneel) Als voor de REST API een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig is om toegang te krijgen, voert u de naam hier in. U kunt gebruikersnaam en wachtwoord leeg laten wanneer er geen verificatie is vereist.
  Wachtwoord (Optioneel) Voer het wachtwoord van de gebruiker in.
  SSL-certificaat PEM-indeling (Optioneel) Als uw REST-bron wordt uitgevoerd op een server met een zelfondertekend certificaat of een certificaat dat niet wordt vertrouwd door een openbare certificaatautoriteit, en HTTPS gebruikt, voegt u het SSL-certificaat in de PEM-indeling hier in.
  Instellingenpagina Goedkeuringen

Volgende stappen

Ga naar de pagina's van de apps en configureer de Licentie-opties voor die apps waarvoor goedkeuring is vereist voordat gebruikers de app kunnen gebruiken.