Configureer de netwerkbereiken waarvan het startverkeer voor applicaties of desktops van gebruikers (ICA-verkeer) direct naar de XenApp-server moet worden geleid. Deze configuratie wordt doorgaans gebruikt om interne toegang te bieden tot de gepubliceerde Citrix-resources die zijn geïntegreerd met Workspace ONE Access.

Wanneer een gebruiker een applicatie of desktop start vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app of -portal en het IP-adres van de gebruiker in het interne netwerkbereik valt, wordt het ICA-verkeer direct naar de XenApp-server geleid.

Opmerking: Zie Het starten van Citrix-resources voor externe netwerken met Citrix Gateway configureren als u het starten van resources wilt configureren voor externe netwerken.

Voorwaarden

Een superbeheerdersrol of een aangepaste rol die de actie Instellingen beheren in de service Identiteits- en toegangsbeheer kan uitvoeren, is vereist om netwerkbereiken te maken en te bewerken.

Procedure

 1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
 2. Klik op de Citrix-verzameling waarvoor u netwerkbereiken wilt instellen.
 3. Selecteer het tabblad Netwerkbereiken.
 4. Klik op het tabblad Netwerkbereiken op het netwerkbereik dat u wilt configureren voor het starten van interne Citrix-resources zodat eindgebruikers die toegang krijgen tot Citrix-resources vanaf een intern netwerkbereik met de juiste server worden verbonden.
  1. Klik op het netwerkbereik dat u wilt bewerken of maak indien nodig een nieuw netwerkbereik.
  2. Wanneer u een nieuw netwerkbereik maakt, voert u een naam, optionele beschrijving en het IP-adresbereik in.
  3. Scrol naar de sectie Serverfarm.
   Deze sectie geeft een overzicht van alle XenApp-servers die u in de Citrix-verzameling van virtuele apps heeft geconfigureerd.
  4. Voer voor elke XenApp-server de juiste waarden voor dit netwerkbereik in.
   Optie Beschrijving
   FQDN voor clienttoegang

   Voer de volledige StoreFront-URL in. Deze vermelding moet overeenkomen met de URL die u heeft ingevoerd in het tekstvak StoreFront-server-URL in de verzameling van virtuele apps.

   Gebruik de volgende notatie:

   transportType://storefrontServerFQDN/Citrix/winkelnaamWeb

   Bijvoorbeeld: http://xen76.example.com/Citrix/mystoreWeb

   Als een load balancer is geconfigureerd, gebruikt u de volgende indeling:

   loadbalancerURL/citrix/storeweb

   Poort De StoreFront-serverpoort. Bijvoorbeeld: 443.

   Als u de URL van een load balancer in het tekstvak FQDN voor clienttoegang heeft ingevoerd, gebruikt u poort 443.

   NetScaler Stel deze optie in op Nee.

   dialoogvenster voor netwerkbereik bewerken

  5. Klik op Opslaan.
  6. Herhaal deze stappen om indien nodig de andere netwerkbereiken te bewerken.
  Belangrijk: Controleer of voor elk netwerkbereik in uw omgeving een FQDN voor clienttoegang is ingesteld. Als voor een netwerkbereik de FQDN voor clienttoegang ontbreekt, kunnen gebruikers die via dat netwerkbereik toegang hebben tot resources, hun Citrix-desktops en -applicaties niet starten.