Configureer de Workspace-identiteitsprovider met de gebruikers, netwerkbereiken, verificatiemethoden en de hostnaam voor doorverwijzing voor Kerberos-verificatie.

Voorwaarden

Om de ingebouwde Workspace-identiteitsprovider te configureren, moet u ervoor zorgen dat de volgende taken zijn voltooid.

 • Gebruikers en groepen in een bedrijfsdirectory zijn naar de Workspace ONE Access-directory gesynchroniseerd.
 • Netwerkbereiken die zijn gemaakt op de pagina Resources > Beleidsregels > Netwerkbereiken.
 • De Kerberos-verificatiemethode geconfigureerd.

Procedure

 1. Klik op TOEVOEGEN en selecteer de identiteitsprovider met het label Workspace IDP en configureer de identiteitsproviderinstellingen op de pagina Integraties > Identiteitsprovidersin de Workspace ONE Access-console.
  Optie Beschrijving
  Naam van identiteitsprovider Voer de naam in van deze ingebouwde identiteitsproviderinstantie.
  Gebruikers Selecteer de directory's van gebruikers om te verifiëren. De geconfigureerde directory's worden weergegeven.
  Verificatiemethoden Nadat u een directory heeft geselecteerd, worden de verificatiemethoden van de gebruikersverificatieservice weergegeven die aan die directory zijn gekoppeld. Selecteer de methoden die u aan deze identiteitsprovider wilt koppelen.
  Netwerk De bestaande netwerkbereiken die zijn geconfigureerd in de service worden weergegeven. Selecteer de netwerkbereiken voor de gebruikers, op basis van hun IP-adressen, die u voor verificatie wilt omleiden naar deze identiteitsproviderinstantie.
  Hostnaam van identiteitsprovider Voer de hostnaam in waarnaar de Workspace ONE Access-identiteitsprovider doorverwijst voor verificatie. Als u een load balancer voor Kerberos-verificatie gebruikt, is de hostnaam de hostnaam van de load balancer.

  Als de hostnaam van de load balancer bijvoorbeeld mylb is, voert u deze in als mylb.company.com:port.

  Als u een andere poort dan 443 gebruikt, kunt u dit instellen als Hostname:port.

 2. Klik op OPSLAAN.