In de Workspace ONE Access-console schakelt u de optie Magische link in en configureert u hoelang een gegenereerde magische link geldig is en welke Active Directory-gebruikersgroep voor nieuw aangestelden moet worden gebruikt.

Vereisten

De Active Directory-groep voor nieuw aangestelden is gemaakt. De groep voor nieuw aangestelden moet worden gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-directory. Maak bijvoorbeeld een groepsnaam day0group@myco.com

Procedure

  1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar Integraties > Magische link.
  2. Voer in het tekstvak Verval van link het aantal uur in dat de gegenereerde magische link geldig is. De magische link werkt niet als de waarde 0 is.
  3. Zoek in het tekstvak Gebruikersgroep voor nieuw aangestelden naar een groepsnaam en selecteer een groepsnaam die al is gemaakt.
  4. Schakel Ingeschakeld in op de regel Status.
  5. Klik op OPSLAAN.

Wat nu te doen

Schakel de verificatiemethode Tokenverificatieadapter voor nieuw aangestelden in in de ingebouwde identiteitsprovider van Workspace ONE Access.