Wanneer u in de Workspace ONE Access-service niet langer gebruikers en groepen wilt opnemen die behoren tot een specifieke Active Directory of LDAP-directory, kunt u de overeenkomstige Workspace ONE Access-directory verwijderen. Als u een directory verwijdert, worden ook alle gebruikers en groepen uit de Workspace ONE Access-service verwijderd.

Procedure

  1. Selecteer in de Workspace ONE Access-console de optie Integraties > Directory's.
  2. Klik op de directory die u wilt verwijderen.
  3. Klik op de directorypagina op Verwijderen.
    ""
    In het bevestigingsdialoogvenster wordt het aantal gebruikers en groepen weergegeven dat wordt verwijderd. Klik op Verwijderen om door te gaan.

resultaten

De directory wordt verwijderd uit de Workspace ONE Access-service en wordt niet langer weergegeven op de pagina directory's. Alle gebruikers en groepen die deel uitmaakten van de directory, worden verwijderd. Identiteitsproviders en verificatiemethoden die zijn gekoppeld aan de directory, worden ook verwijderd.