Als u uw bedrijfsdirectory wilt integreren met Workspace ONE Access, moet u de directorysynchronisatieservice installeren, een directory in de Workspace ONE Access-service maken en de verbinding met uw bedrijfsdirectory configureren.

Directorysynchronisatieservice

De Directorysynchronisatieservice synchroniseert gebruikers- en groepsgegevens van uw Active Directory of LDAP-directory met de Workspace ONE Access-service. De Directorysynchronisatieservice is een onderdeel van de Workspace ONE Access Connector-service die u op locatie in uw bedrijfsnetwerk implementeert.

Workspace ONE Access-directory

De directory die u in de Workspace ONE Access-service maakt, komt overeen met de Active Directory- of LDAP-Directory in uw omgeving. Deze directory maakt gebruik van kenmerken om gebruikers en groepen te definiëren. U maakt één of meer directory's in de Workspace ONE Access-service en vervolgens synchroniseert u deze directory's met uw Active Directory of LDAP-directory. U kunt de volgende directorytypen maken in de service.

 • Active Directory
  • Active Directory via LDAP: maak dit directorytype als u verbinding wilt maken met één Active Directory-domeinomgeving. Voor het directorytype Active Directory via LDAP, verbindt de directorysynchronisatieservice met Active Directory met behulp van eenvoudige bindingsverificatie. De verbinding met Active Directory kan via SSL/TLS zijn.
  • Active Directory via Geïntegreerde Windows-verificatie: maak dit directorytype als u verbinding wilt maken met een Active Directory-omgeving met meerdere domeinen of meerdere forests. De directorysynchronisatieservice verbindt met Active Directory met behulp van Geïntegreerde Windows-verificatie. De verbinding met Active Directory kan via SSL/TLS zijn.

  Het type en het aantal directory's dat u maakt, is afhankelijk van uw Active Directory-omgeving, zoals één domein of meerdere domeinen, en van het vertrouwenstype dat tussen de domeinen wordt gebruikt. In de meeste omgevingen maakt u één directory.

 • LDAP-directory

  Maak een LDAP-directory om uw LDAP-bedrijfsdirectory met Workspace ONE Access te integreren. U kunt maar van één domein een LDAP-directory integreren. Workspace ONE Access ondersteunt gewisselde zoekopdrachten en VLV voor Oracle OpenLDAP.

Integratieproces

Uw bedrijfsdirectory integreren met Workspace ONE Access omvat de volgende taken op hoog niveau.

 • Installeer de Directorysynchronisatieservice.

  Eén instantie van de Directorysynchronisatieservice kan meerdere directory's synchroniseren als de synchronisatieplanningen elkaar niet overlappen.

 • Specificeer de kenmerken voor de gebruikers in de Workspace ONE Access-service.
 • Maak een directory aan in de Workspace ONE Access-service en gebruik daarvoor hetzelfde type directory dat uw bedrijfsdirectory heeft en specificeer de informatie over de verbinding.
 • Wijs de Workspace ONE Access-kenmerken toe aan de kenmerken die worden gebruikt in uw Active Directory of in de LDAP-directory.
 • Synchronisatie-instellingen op geven.
 • Gebruikers en groepen opgeven die u wilt synchroniseren.
 • Synchroniseer gebruikers en groepen.

Wanneer u uw Enterprise directory hebt geïntegreerd en de eerste synchronisatie hebt uitgevoerd, kunt u de configuratie bijwerken, een synchronisatieschema instellen om regelmatig te synchroniseren, of op een willekeurig moment een synchronisatie starten.