Gebruikers ingericht via Just-in-Time-provisioning in de Workspace ONE Access-service worden aan groepen toegevoegd op basis van hun gebruikerskenmerken en verkrijgen hun bronrechten van de groepen waartoe zij behoren.

Controleer of er lokale groepen in de Workspace ONE Access-service aanwezig zijn voordat u Just-in-time provisioning configureert. Maak een of meerdere lokale groepen, afhankelijk van uw behoeften. Stel voor elke groep de regels voor groepslidmaatschap in en voeg rechten toe.
Opmerking: Verwijzing naar lokale groepen is synoniem met systeemdomeingroepen.

Procedure

 1. Op de pagina Accounts > Gebruikersgroepen in de Workspace ONE Access-console
 2. Klik op Groep toevoegen, geef een naam en een beschrijving op voor de groep en klik op Volgende.
 3. Zoek op de pagina Gebruikers toevoegen aan groep naar gebruikers om ze toe te voegen aan de groep. Klik op + en voeg de gebruiker toe aan de lijst met groepen.
 4. Klik op Volgende en stel de regels in voor groepslidmaatschap.
 5. Klik op Volgende en voeg gebruikers toe die zijn uitgesloten van de groep.
 6. Klik op Volgende om een samenvatting van de configuratie weer te geven en klik op Groep maken.
 7. Voeg rechten voor de groep toe.
  1. Selecteer de groep die u heeft gemaakt en klik op Apps.
  2. Klik op Rechten toevoegen en selecteer de applicaties en de implementatiemethode voor elke applicatie.
  3. Klik op Opslaan.