Met toegangscontrole op basis van rollen in Workspace ONE Access kunt u een eenvoudige beheerdersrol in Workspace ONE Access maken om het opnieuw instellen van wachtwoorden voor specifieke domeinen te beheren.

Procedure

 1. Klik op de pagina Accounts > Rollen in de Workspace ONE Access-console op NIEUW. Creëer een beschrijvende rolnaam en omschrijf het doel van de rol. Klik op Volgende.
  Schermafdruk van de pagina Rol toevoegen
 2. Selecteer de Gebruikers en groepen service in de configuratiepagina. Voor Acties selecteert u Wachtwoord opnieuw instellen. Voor resources selecteert u Sommige. Voor Voorwaardenselecteert u het lokale domein en voert u de naam van de lokale directory in het zoekvak om de lokale directory te selecteren. Configuratie Opslaan.
  Schermafdruk van de pagina Rol bewerken met de rol Beheerder om lokale wachtwoorden opnieuw in te stellen
 3. Selecteer de rol die u heeft gemaakt en klik op Toewijzen. Voer de naam van de gebruiker of gebruikersgroep in het tekstvak Zoeken in. Selecteer de gebruiker of groep en klik op Opslaan.
  Schermafdruk van de pagina Rol toewijzen met de rol van Office 365-beheerder
  De gebruikers of een groep is nu de beheerder van deze rol. De profielpagina is bijgewerkt om de toegewezen rol weer te geven.