Wanneer de Workspace ONE Access-appliance is geïnstalleerd op locatie, wordt automatisch een standaard SSL-servercertificaat gegenereerd. U kunt dit automatisch ondertekende certificaat gebruiken voor algemene tests van uw implementatie.

Een CA-certificaat is een vertrouwde entiteit die de identiteit van het certificaat en de maker garandeert. Wanneer een certificaat is ondertekend door een vertrouwde certificaatautoriteit (CA), ontvangen gebruikers geen berichten meer waarin ze worden gevraagd het certificaat te controleren. Workspace ONE Access ondersteunt het gebruik van PEM-certificaten die de persoonlijke sleutel bevatten.

U installeert een ondertekend CA-certificaat voor een appliance op de pagina Bewaken > Herstellingsvermogen in de Workspace ONE Access-console. Selecteer de appliance en klik op VA-configuratie om u als beheerder aan te melden bij de configuratiepagina's van de appliance. Selecteer SSL-certificaten installeren.

Locatie van de pagina VA-configuratie van Workspace ONE Access

Als u Workspace ONE Access implementeert met het automatisch ondertekende SSL-certificaat, moet het CA-basiscertificaat beschikbaar zijn als vertrouwde CA voor alle clients die toegang hebben tot de Workspace ONE Access-service. De clients kunnen machines van eindgebruikers, load balancers, proxy's, enzovoort zijn. U kunt de root-CA downloaden van de pagina SSL-certificaten installeren > Servercertificaten.