U kunt een bundel logboekbestanden verzamelen. U kunt de bundel ophalen via de pagina Workspace ONE Access-applianceconfiguratie.

De volgende logboekbestanden worden in de bundel verzameld.

Tabel 1. Logboekbestanden
Onderdeel Locatie van logboekbestand Beschrijving
Apache Tomcat-logboeken (catalina.log) /opt/vmware/horizon/workspace/logs/catalina.log

Apache Tomcat neemt berichten op die niet in andere logboekbestanden worden opgenomen.

Configurator-logboeken (configurator.log) /opt/vmware/cfg/workspace/logs

Aanvragen die de configurator van de REST-client en de webinterface ontvangt.

Service-logboeken (horizon.log) /opt/vmware/horizon/workspace/logs/horizon.log

Het service-logboek neemt activiteiten op die plaatsvinden op de Workspace ONE Access-appliance, zoals activiteiten die betrekking hebben op rechten, gebruikers en groepen.

Unified Catalog-logboeken (greenbox_web.log) /opt/vmware/horizon/workspace/logs/greenbox_web.log Neemt activiteiten op die betrekking hebben op de uniforme catalogus.

Procedure

  1. Meld u aan op de configuratiepagina van de Workspace ONE Access-appliance op https://WS1AccessHostnameFQDN:8443/cfg/logs.
  2. Klik op Logboekbundel voorbereiden.
  3. Download de bundel.